Mobiliteitstest Zuidlaan

Brussel Mobiliteit een testinrichting aan op de Kleine Ring, ter hoogte van de spoorwegbrug. De test moet leiden tot een vlotter en veiliger verkeer.

Actie Boekentas

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.