Algemene prioriteiten

Gewestelijk Mobiliteitsplan

De vorige Brusselse regering heeft Good Move goedgekeurd, het gewestelijk mobiliteitsplan voor de volgende tien jaren. Het plan kwam tot stand na talrijke consultaties van mobiliteitsactoren uit de private en openbare sector, van de gemeenten en van de politiezones. Nu loopt een openbaar onderzoek over dit plan zodat de nieuwe Brusselse regering het definitief kan goedkeuren en ermee aan de slag kan.

Het plan Good Move heeft tot doel de tegen 2030 verwachte demografische en economische ontwikkelingen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest te verzoenen met een kwalitatieve leefomgeving.

Op goodmove.brussels vindt u alles over het nieuwe Gewestelijke Mobiliteitsplan.

Gemeentelijke mobiliteitsplannen

Sinds 2003 stellen de Brusselse gemeenten in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beetje bij beetje hun Gemeentelijke Mobiliteitsplannen (GMP) op. Een GMP is een planningsinstrument voor het mobiliteitsbeleid op gemeentelijke schaal.

De belangrijkste doelstellingen van het GMP zijn een betere mobiliteit en toegankelijkheid, meer verkeersveiligheid en een hogere levenskwaliteit voor de inwoners door een rationeler autogebruik.

Op vlak van toegankelijkheid en mobiliteit gaat het om:

  • de organisatie van een coherent systeem voor verplaatsingen van personen en goederen binnen de gemeente; multimodaal, hiërarchisch opgebouwd en op een correcte manier aangekondigd
  • een oplossing voor de toegankelijkheid van de belangrijkste activiteitspolen, voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperkte mobiliteit
  • het stimuleren van stappen, fietsen en openbaar vervoer, het aanmoedigen van intermodaliteit en een rationeler autogebruik
  • bijdragen tot een optimale inplanting van diverse stedelijke activiteiten (wonen, werken, handel...) waarbij een mix van verschillende functies voorop staat.

Op vlak van verkeersveiligheid wil het GMP het aantal en de ernst van de ongelukken terugdringen.

Op vlak van levenskwaliteit is het de bedoeling om:

  • de publieke ruimte aangenamer te maken en de ontwikkeling van plaatselijke activiteiten te steunen
  • nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen (geluidsoverlast, luchtvervuiling...)

Dankzij een GMP heeft een gemeente een toekomstgerichte visie op haar mobiliteit, en dit zowel op middellange als lange termijn. Het plan vormt ook een kader voor informatie, sensibilisering, overleg en coördinatie van lokale actoren.

U kunt de GMP terugvinden op de websites van de Brusselse gemeenten.