Betonscheurtjes beter detecteren

tunnel

Onderzoekers van de ULB zullen, in samenwerking met Brussel Mobiliteit, een nieuw systeem plaatsen voor de opvolging van de staat van het beton in de Rogiertunnel.

Hoe de staat van het beton in bruggen of tunnels gemakkelijk opvolgen? Onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles maken gebruik van de herstelling die Brussel Mobiliteit momenteel uitvoert aan het beton van het plafond van de Rogiertunnel om een nieuw monitoringsststeem te plaatsen.

Onderzoeker-ondernemer Cédric Dumoulin en professor Arnaud Deraemaeker van de dienst BATir (Building, Architecture and Town planning) van de École polytechnique de Bruxelles werken al bijna 8 jaar aan de ontwikkeling van een vernieuwend systeem om de kwaliteit van beton in real time op te volgen.

De methodes die vandaag gebruikt worden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op regelmatige visuele inspecties. In het onderhoudsprogramma dat Brussel Mobiliteit opstelde voor de tunnels, bruggen en viaducten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dergelijk inspecties jaarlijks voorzien. Hiervoor dient het te inspecteren kunstwerk echter volledig of gedeeltelijk gesloten te worden. De kwaliteit van de inspecties hangt bovendien af van de ervaring en de beoordeling van de operator die belast is met het onderzoek, en van de – vaak beperkte – tijd die beschikbaar is om ze uit te voeren. Dit maakt de inspecties duur en heeft veel invloed op de mobiliteit. Voor Brussel Mobiliteit is het essentieel om de toestand van de verouderende betonstructuren beter te bewaken en op te volgen om zo de veiligheid te kunnen garanderen.

Het nieuw inspectiesysteem werd ontwikkeld binnen de dienst BATir. De metingen worden uitgevoerd met ultrasone trillingen uitgestoten door sensoren die rechtstreeks in het hart van de betonstructuur ingebouwd zijn. De efficiëntie van het systeem en de geschiktheid ervan om de kleinste microscheurtjes vanaf hun verschijnen op te sporen werd al aangetoond in het laboratorium. Het onderzoeksteam wil nu de doeltreffendheid van het systeem in een echte tunnel bekrachtigen. De afstelling van dit systeem past binnen het kader van het project Launch Spin-off « TweetCon » (tweetcon.ulb.be), gefinancierd door Innoviris.

Momenteel wordt de Rogiertunnel grondig hersteld. In het kader van de reparaties van het beton aan het plafond installeren de onderzoekers volgende week het nieuwe monitoringsysteem. Dit gebeurt met financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Mobiliteit verleent haar medewerking omdat ze er haar kennis van de betonstructuren mee kan verhogen en er de kwaliteit en de efficiënte van het onderhoud mee kan verbeteren. De meetresultaten worden rechtstreeks naar het onderzoeksteam gestuurd. Het onderzoeksverslag wordt begin 2020 verwacht.

Laatste nieuws

Bxl Tour 2019

Zondag 16 juni 2018 wordt de derde editie van de BXL Tour georganiseerd, een wielerkoers van 40 km doorheen het Brussels Gewest.

Zomerwerken

Deze zomer vinden verschillende belangrijke werkzaamheden plaats op de Brusselse gewestwegen. De eerste ingrepen worden al gepland op dinsdag 11 juni ek.

Tour ensemble!

Merckx, Evenepoel, Viviani en Dumoulin sluiten zich aan bij de Brusselaars om de grootste ploeg van de Ronde van Frankrijk samen te stellen.