Van Volxemlaan + Deltastraat

Hinder

  • Richting Ukkel: Van Volxemlaan afgesloten

  • Omleiding via de Bondgenotenstraat

Datum

Tot 09/04/24

Aard van de werkzaamheden

  • Gasleidingen
  • Elektriciteitsleidingen

Verantwoordelijke

Sibelga + Vivaqua

Locatie

aan het kruispunt met de Brits Tweedelegerlaan

Gemeenten

  • Vorst