Brussel Mobiliteit zoekt streetart kunstenaars

In het kader van hun beleid om kunstwerken te integreren in het Brusselse (pre)metronet nodigen het Gewest en de MIVB alle meerderjarigen die als individu of als collectief streetart beoefenen uit om een project uit te denken dat ertoe bijdraagt om de omgeving van de tunnelmonden opnieuw te integreren in de stedelijke omgeving. Tunnelmonden zijn de openingen in de bodem en de hellende vlakken die trams toelaten om zich tussen de boven- en de ondergrond te verplaatsen.

Doelstelling is om deze verloren ruimtes in de stad te valoriseren en de tunnelmonden beter te integreren in het stedelijke weefsel. De projecten worden dit najaar uitgevoerd. In een eerste fase gaat het om de metrostations Zuidstation en Lemonnier.

De projectvoorstellen moeten voor 15 augustus ingediend worden. Meer info:  PDF-pictogramprojectoproep

Laatste nieuws

Mobiliteitstest Zuidlaan

Brussel Mobiliteit een testinrichting aan op de Kleine Ring, ter hoogte van de spoorwegbrug. De test moet leiden tot een vlotter en veiliger verkeer.

Actie Boekentas

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.

Europese Top

Een aantal veiligheidsmaatregelen hebben een invloed hebben op de mobiliteit.