Brussel wordt binnen 1 jaar een Stad 30

Binnen 1 jaar wordt Brussel een gewest waar 30 km/u de regel wordt. Vandaag is al 60% van het wegennet een zone 30, dus 2/3 van het doel is al bereikt. Maar er is nog heel wat werk voor de boeg. Daarom bereidt Brussel Mobiliteit nu deze belangrijke verandering vanaf 1 januari 2021 voor.

De gewestadministratie legt een voorlopige lijst op tafel met de assen waar de snelheidslimiet 50 of 70 km/u kan blijven. Deze lijst wordt besproken met de gemeenten, de politiezones en de mobiliteitspartners (MIVB...). Dit is de kaart die als basis dient voor de gesprekken tussen Brussel Mobiliteit en de gemeenten: Icône PDFStad 30.pdf

Dit jaar verdrievoudigt het Gewest ook de subsidies aan de gemeenten (3 miljoen euro) voor kleinschalige werkzaamheden om de buurten veiliger te maken, en de omvorming tot een Stad 30 te ondersteunen.

Waarom (bijna) overal 30 km/u?

Ieder jaar komen 50 personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om of geraken ze ernstig verwond, door overdreven snelheid. De hoofddoelstelling van de Stad 30 is dus om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen: die van de fietsers en voetgangers, maar ook die van de bestuurder en de passagiers van de auto. Bij een botsing aan 30 km/u is de gordel erg effectief.

Deze maatregel zal het verkeer ook rustiger maken, zodat er binnen de wijken voorwaarden ontstaan die gunstiger zijn voor de modal shift: op korte afstanden wordt fietsen of stappen zo aantrekkelijker. Last but not least, bij 30 km/u is er minder schade voor het milieu door verkeerslawaai en uitstoot. Brussel gaat met deze maatregel overigens helemaal mee met de tijdsgeest: andere steden zoals Rijsel (88% zone 30), Parijs of Bordeaux (85% in zone 30) gaan vandaag dezelfde richting uit.

Laatste nieuws

Europese Top

Een aantal veiligheidsmaatregelen hebben een invloed hebben op de mobiliteit.