Brussel wordt een Stad 30

Brussel wordt op 1 januari 2021 een gewest waar 30 km/u de regel en niet langer de uitzondering is. Vandaag is al 60% van het lokale wegennet een zone 30, vanaf 2021 wordt dat 85%.

Waarom (bijna) overal 30 km/u?

Ieder jaar komen 50 personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om of geraken ze ernstig verwond, door overdreven snelheid. De hoofddoelstelling van de Stad 30 is dus om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen: die van de fietsers en voetgangers, maar ook die van de bestuurder en de passagiers van de auto. Bij een botsing aan 30 km/u is de gordel erg effectief.

Deze maatregel zal het verkeer ook rustiger maken, zodat er binnen de wijken voorwaarden ontstaan die gunstiger zijn voor de modal shift: op korte afstanden wordt fietsen of stappen zo aantrekkelijker. Daarnaast zal de geluidshinder aanzienlijk dalen: aan 30 km/u lijkt het alsof er 50% minder verkeer is wat betreft lawaai.

Brussel gaat met deze maatregel overigens helemaal mee met de tijdsgeest: andere steden zoals Rijsel (88% zone 30), Parijs of Bordeaux (doelstelling 85% in zone 30) gaan vandaag dezelfde richting uit.

Wat betekent dit in de praktijk?

Op alle wegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zult u maximum 30 km/u mogen rijden, met uitzondering van de grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u blijft. Deze uitzonderingen worden duidelijk aangegeven met verkeersborden.

Kaart met de maximaal toegelaten snelheid vanaf 1 januari 2021: PDF-pictogrambrussels30.pdf

In de Brusselse bebouwde kom wordt de maximumsnelheid dus 30 km/u. U herkent een bebouwde kom aan volgende verkeersborden:

Op 31 december 2020 worden aan de invalswegen naar Brussel verkeersborden geïnstalleerd die de nieuwe regeling aankondigen met de vermelding 'Van kracht vanaf 1 januari 2021'.  De honderden verkeersborden 'zone 30' en 'einde zone 30' die nog overal in het Gewest staan, worden geleidelijk aan verwijderd. Ten laatste op 31 maart 2021 moeten deze borden uit het straatbeeld verdwenen zijn. Verkeersbord A23, met het symbool van de kinderen, blijft nog wel in de buurt van scholen staan.

Deze nieuwe snelheidsbeperking geldt voor alle weggebruikers, dus ook voor taxi's, bussen, fietsers (speedpelecs), elektrische steps... Dus ook op busbanen en fietspaden.

Deze maatregel roept heel wat vragen op. Op onze autopagina vindt u hierop een antwoord.

 

 

Laatste nieuws

News

Rijscholen en examencentra gesloten

Door de verstrengde maatregelen van de federale overheid om het coronavirus te bestrijden, moeten ook de rijscholen en examencentra gesloten worden.