Brusselse Regering keurt nieuwe taxiregels goed

De Brusselse Regering heeft een nieuw regelgevend kader goedgekeurd voor taxidiensten. Het nieuwe kader brengt alle diensten van zogenaamd ‘bezoldigd personenvervoer’ (dit zijn zowel taxi’s als wagens voor verhuur met chauffeur) onder dezelfde regels en voorwaarden. Bestelplatformen mogen enkel met vergunde chauffeurs werken, moeten regels respecteren die hun chauffeurs beschermen en zullen transparant moeten zijn naar de overheid. Chauffeurs krijgen hun eigen persoonlijke licentie, waarmee ze aan de slag kunnen als werknemer, zelfstandige of in een coöperatieve. Voor de klant is er meer keuzevrijheid en kwaliteitscontrole. De goedgekeurde tekst gaat nu voor advies naar de Economische en Sociale Raad, het taxi comité en de mobiliteitscommissie en daarna naar de Raad van State vooraleer hij wordt ingediend in het Parlement.

Het nieuwe kader komt er op basis van het taxiplan van april 2017 en het overleg dat daarover plaatsvond met de sector. Er komt voortaan 1 set regels die gelijk is voor iedereen. Vandaag beconcurreren taxi's en zogenaamde limousines (verhuur van wagens met chauffeur) elkaar op basis van twee verschillende regimes. In de toekomst wordt elke dienst van bezoldigd personenvervoer als een taxidienst beschouwd, maar met duidelijkere regels dan vandaag die vooral inzetten op de bescherming van de chauffeur en een betere dienstverlening naar de klant.

Zowel de bestaande taxicentrales als de nieuwe online bestelplatformen vallen voortaan onder dezelfde regels.

De gewone chauffeur wint met de nieuwe regels. Chauffeurs die vandaag volledig afhankelijk zijn van licentiehouders om te kunnen rijden met een taxi, krijgen in de toekomst hun eigen persoonlijke licentie waarmee ze aan de slag kunnen als werknemer, zelfstandige of in een coöperatieve. Chauffeurs moeten hierbij een officieel en volwaardig statuut hebben. Platformen mogen ook geen exclusiviteitsregels opleggen aan chauffeurs zoals vandaag. Chauffeurs zullen bij verschillende platformen tegelijk kunnen aangesloten zijn.

Ook aan dienstverlening voor de klant wordt gedacht: er zijn regels rond veiligheid en controle op verzekeringen, meer keuzevrijheid en maximumtarieven om te vermijden dat prijzen op bepaalde momenten te veel te hoogte in gaan. 

De Regering heeft ook beslist om een Brusselse Task Force op te richten met alle politiezones, de Gewestelijke controleteams van Brussel Mobiliteit, Brussel Preventie en Veiligheid om de controles op misbruiken beter te coördineren, op te drijven en tegen te gaan. De Task Force zal ook bekijken hoe de bestaande controlemiddelen kunnen uitgebreid worden.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe regels komt ook een overgangsperiode. De bestaande taxilicenties worden nog 1 keer verlengd maar kunnen daarna niet meer verkocht worden zoals vandaag. Zo komt de Brusselse Regering tegemoet aan een eis van de sector. Voor de Brusselse chauffeurs die vandaag met een Waalse of Vlaamse licentie rondrijden wordt een regeling getroffen zodat zij in de toekomst met een Brusselse licentie kunnen werken. 

Na het akkoord in de Brusselse Regering gaat het overleg nu een nieuwe fase in. Zowel de Economisch en Sociale Raad, als de Brusselse Mobiliteitscommissie en het adviescomité voor taxi's zullen hun advies kunnen geven. Vooraleer de tekst naar het Parlement gaat wordt hij nog naar de Raad van State gestuurd. Als alles goed gaat zullende regels in werking treden in de loop van 2019.

Laatste nieuws

Good Move

Werk mee aan het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan

Wist u dat...

Het transport van goederen vertegenwoordigt 10% van het wegverkeer in Brussel.