COVID-19 - Parkeren, rijscholen, technische keuring, bouwplaatsen... Wat verandert er?

Laatste update: 31 maart 2020 - 16:05

Brussel Mobiliteit blijft permanent de evolutie van de COVID-19-crisis opvolgen en past haar organisatie aan om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

Gegarandeerde mobiliteit

We nemen maatregelen om ieders mobiliteit te garanderen, en zeker die van de hulpdiensten. Het Mobiliteitscentrum dat de kruispunten, verkeerslichten en tunnels van onze hoofdstad beheert, werd gedupliceerd om elke onderbreking van de dienst te vermijden. Vrijwillige personeelsleden van andere diensten van Brussel Mobiliteit worden momenteel opgeleid om de ploegen van het Mobiliteitscentrum te versterken, en zo eventuele afwezigen te vervangen. 

Parkeren

De controle op het gereglementeerd parkeren wordt tijdelijk opgeheven in de 19 Brusselse gemeenten. Deze maatregel geldt in betalende en in blauwe zones (parkeerschijf). Opgelet, het verkeersreglement blijft gelden en de lokale politie blijft controleren op verboden en hinderlijk parkeren, en het respecteren van de gehandicaptenplaatsen. 

Dringende herstellingen 

De maatregelen van de federale regering bepalen dat dringende pech- en herstelingsdiensten van voertuigen nog uitgevoerd mogen worden. Dit geldt ook voor fietsen. Contacteer vooraf de fietshersteller om te weten of die bereid is een herstelling uit te voeren en welke regels voorzien zijn om de sociale afstand te garanderen.

Bepaalde bouwplaatsen stilgelegd

Verschillende bouwbedrijven hebben hun activiteiten stilgelegd omdat grondstoffen niet meer geleverd kunnen worden en omdat het moeilijk is voor hun arbeiders om voldoende afstand van elkaar te houden bij het uitoefenen van hun taak. Daarom liggen meerdere bouwplaatsen stil maar noodingrepen blijven plaatsvinden.

Deelsteps 

Verschillende deelsteps hebben hun aanbod ingetrokken of verminderd. Raadpleeg de website van de operator.

Aangepaste procedures voor het publiek

De Brusselse centra voor technische controle zijn gesloten.

De geldigheidsduur van de keuringsbewijzen waarvan de geldigheid is verlopen sinds 1 maart 2020 wordt verlengd met 6 maanden.

De geldigheidsduur van de keuringsbewijzen waarvan de geldigheid verloopt binnen een maand na de heropening van de centra voor technische controle wordt uitzonderlijk verlengd met 2 maanden.

De rijopleidingen worden opgeschort. Het is niet meer mogelijk een theoretisch of praktisch examen af te leggen. Dit heeft een gevolg voor de voorlopige rijbewijzen. Gevallen worden geanalyseerd en er wordt per geval een oplossing voorgesteld.

De loketten van de directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit zijn gesloten, maar professionals uit de sector kunnen onze diensten nog altijd via mail bereiken.

Coördinatie op afstand

Om verder te kunnen werken heeft Brussel Mobiliteit met succes nieuwe IT-toepassingen uitgerold om te kunnen blijven samenwerken met de andere Gewesten, de partners en de aannemers, en om de activiteiten van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen te laten doorgaan. Dit kan door virtuele vergaderingen waarbij meer dan 40 deelnemers worden samengebracht.

 

 

 

 
 
 
 
 

Laatste nieuws

News

Good Move approuvé

De Brusselse ministerraad keurde de definitieve versie goed van het gewestelijke mobiliteitsplan en kiest voor een leefbare en verkeersveilige stad.
News

Brussel wordt een Stad 30

De maximale snelheid wordt vanaf 1 januari 2021 overal 30 km/u, behalve op de hoofdwegen. De kaart wordt momenteel uitgetekend.