De elektrische steps en de andere micromobiliteitsvoertuigen

Sinds het einde van de zomer 2018 zien we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe voortbewegingstoestellen opduiken, ook wel micromobiliteitsvoertuigen genoemd. Het gaat om segways, elektrische eenwielers en bovenal de elektrische steps.

Met meer dan 4.000 vrije vlootsteps en een steeds toenemend aantal operatoren, maakt de elektrische step ontegensprekelijk deel uit van het Brusselse landschap en de nieuwe vervoerswijzen.

Maar hoe rijd je best met zo'n ding?  Welke regels moet je naleven? 

Ten eerste bepaalt je snelheid waar je mag rijden.

 • Als je stapvoets rijdt

Je mag op het trottoir rijden op voorwaarde dat je niet sneller dan stapvoets rijdt. In dat geval word je gelijkgesteld met een voetganger en moet je je ook zo gedragen. Dat betekent dat je de zebrapaden gebruikt, dat je aan de verkeerslichten wacht tot de lichten op groen springen voor voetgangers, enz.

 • Als je sneller dan stapvoets rijdt

Als je sneller dan stapvoets rijdt, word je als een fietser beschouwd en moet je je ook zo gedragen. Zo mag je niet op het trottoir rijden, moet je het fietspad gebruiken of bij gebrek aan een fietspad op de weg rijden, je mag gebruik maken van het beperkt éénrichtingsverkeer, enz.

Wat betekent stapvoets eigenlijk? 

Hoe weet je of je sneller dan stapvoets rijdt?  Een voorzichtige aanpak bestaat erin zich aan te passen aan de gemiddelde snelheid van de voetgangers op het trottoir. Als je voetgangers voorbijsteekt en er tussen slalomt, rijd je te snel. In dat geval kan je andere gebruikers van het trottoir doen schrikken en in gevaar brengen en mag een politieagent, die bevoegd is voor het beoordelen van de stapvoetse snelheid, je dan ook beboeten.

 • Wat is de maximumsnelheid op de weg? 

Op 31/05 werd de maximumsnelheid van 18 naar 25 km/u opgetrokken. We weten dat snelheid een verzwarende factor is bij ongevallen. Een reden te meer om extra voorzichtig te zijn.

Enkele praktische tips om veilig te rijden

 • Neem je tijd om het toestel te leren kennen. Oefen eerst wat op een parking of een privéterrein voor je je in het verkeer begeeft;
 • Rijd in het begin op het trottoir en niet op de weg. Breng daarbij de voetgangers niet in gevaar;
 • Rijd nooit sneller dan stapvoets op het trottoir. Dat gaat in tegen de wegcode en bovendien riskeer je zo andere gebruikers van het trottoir te doen schrikken of hen aan te rijden;
 • Respecteer altijd de regels van de wegcode m.b.t. rode lichten, eenrichtingsverkeer, de rijrichting, enz. en zorg dat andere weggebruikers je zien of horen aankomen, want ze verwachten je niet te zien op de weg;
 • Vervoer geen andere personen. Soms zien we twee personen op één step. Dat is uiteraard verboden. En naast het gevaar dat dat inhoudt, kun je er ook een boete voor krijgen.
 • Vermijd de dodehoek van wagens, vrachtwagens en bussen. De bestuurders van deze voertuigen kunnen je dan niet zien en ze zijn de aanwezigheid van steps nog niet gewend.
 • Onderschat ten slotte de gevolgen van een stepongeval niet. Die kunnen zeer ernstig zijn. Het is raadzaam een fietshelm te dragen, want bij een val met een step is het risico op hoofdbreuken en -wonden zeer reëel;
 • Denk ook aan de personen met een beperkte mobiliteit (blindheid, iemand die zich met krukken of een rolstoel verplaatst; enz.) : parkeren van uw step aan de kant van de weg (niet aan de kant van de gebouwen) parallel aan het voetpad en niet parkeren op podotacliele tegels.

De elektrische steps en de andere micromobiliteitsvoertuigen bieden potentieel heel wat voordelen, zoals snelheid, doeltreffendheid, een grote multimodaliteit, enz.

Maar als we er een werkelijk doeltreffend en veilig gebruik van willen maken, moeten we deze gedragsregels naleven en de andere weggebruikers respecteren.