De werken aan het Reyerscomplex gaan voort

Brussel Mobiliteit heeft de planning van de werkzaamheden aan de Reyerstunnels aangepast. Een wegverzakking in de Leuvensesteenweg heeft ervoor gezorgd dat deze afgesloten werd voor het verkeer. Hierdoor kan de toegang tot de Ring via de Roodebeeklaan momenteel niet afgesloten worden.

Ondertussen zijn wel werken gestart die geen verkeershinder veroorzaken aan de in- en uitritten van het Reyerscomplex. Tussen beide rijvakken (waarvan één niet meer toegankelijk is) worden steunbalken gebouwd om de bovengrondse ventwegen te kunnen verbreden. Voor deze werkzaamheden wordt het verkeer in de tunnel over de linkerrijstrook geleid.

De verdere planning voor de tunnelrenovatie is afhankelijk van het herstel van de Leuvensesteenweg. Na de renovatie zullen de tunnels veiliger zijn, minder energie verbruiken dankzij de nieuwe led-verlichting en minder geluidsoverlast veroorzaken dankzij geluidswerende wanden.

Het Reyerscomplex bestaat uit 6 tunnels: 3 stadinwaarts en 3 staduitwaarts.

  1. E40 richting Meiser: renovatie en versmalling
  2. Meiser richting E40: renovatie en versmalling
  3. E40 richting Schuman via de Kortenberglaan: alleen nieuwe waterdichting op de dakplaten en versteviging
  4. Belliard richting E40: alleen nieuwe waterdichting op de dakplaten en versteviging
  5. E40 richting Vergote/Montgomery: renovatie en versmalling
  6. Vergote/Montgomery richting E40: renovatie en versmalling

Bovengrondse herinrichting van de Reyerslaan

Na de renovatie, zullen tunnels 1, 2, 5 en 6 op één rijstrook gebracht worden. Mobiliteitsstudies tonen aan dat dit mogelijk is. Zo komt ruimte vrij voor een inrichting die rekening houdt met de levenskwaliteit van de omwonenden, het milieu en een vlotte mobiliteit. De bovengrondse herinrichting kan echter pas van start gaan als de tunnels gerenoveerd zijn, zodat de vernieuwde openbare ruimte kan steunen op stevige ondergrondse structuren.
Brussel Mobiliteit heeft een stedenbouwkundig attest aangevraagd voor de inrichting van de vrijgekomen openbare ruimte. Dat document geeft een principieel akkoord over het project en biedt dus garanties over de haalbaarheid. Op basis van het stedenbouwkundig attest wordt een participatietraject met de wijkcomités opgestart. De voorlopige herinrichting van de Reyerslaan zal hier al rekening mee houden.

Laatste nieuws

Be bright, use a light

Heeft u nog geen fietslicht? Kom dan op 26 oktober vanaf 7 uur uw gratis verlichting aan een van onze ontbijtplekjes afhalen.