Een LEZ in Brussel

Overal ter wereld is de lucht in de grote steden vervuild. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van die vervuiling.

Door de toegang tot de stad te verbieden voor de meest vervuilende voertuigen dragen we bij tot een betere luchtkwaliteit. De toelatingsvoorwaarden zullen de komende jaren stapsgewijs strenger worden, zodat alle inwoners en onze kinderen opnieuw vrij kunnen ademen…

Meer info: lez.brussels

 

Laatste nieuws

COLLOQUE BIKE BRUSSELS: FIETSBRIGADES

Brussel Mobiliteit en Pro Velo organiseren op vrijdag 14 september, een fietscolloquium. Dit vindt plaats in het kader van het Bike Brussels-salon op Tour & Taxis van 14 tot 17 september