Extra fietspaden voor het gewest

Momenteel wordt de fietsinfrastructuur in het Brusselse gewest uitgebreid naar aanleiding van de exit uit de Coronacrisis. Zo kunnen meer fietsers een veilige afstand van elkaar houden en wordt het fietsgebruik voor korte afstanden aangemoedigd om het openbaar vervoer te ontlasten.

Er wordt op verschillende terreinen gewerkt: fietsmarkeringen, betonblokken... Op sommige plekken (zoals de Wetstraat) wordt een rijvak ingericht als fietspad.

Concreet gaat het om volgende assen:

 1. Vilvoordselaan
 2. Lambermontlaan
 3. Auguste Reyerslaan
 4. E40 Parkway
 5. Wetstraat
 6. Louis Schmidtlaan
 7. Tervurenlaan
 8. Delleurlaan
 9. Generaal Jacqueslaan
 10. Lloyd Georgeslaan
 11. Emile De Motlaan
 12. Congolaan
 13. Louizalaan
 14. Veeweyde
 15. Sylvain Dupuislaan
 16. Groeninckx-De Maylaan
 17. Louis Mettewielaan
 18. Keizer Karellaan
 19. Jacques Sermonlaan
 20. Lakense Laan
 21. De Smet de Naeyerlaan
 22. Kruispunt Zuid

Bovendien wordt op de Vilvoordselaan in beide richtingen een rijstrook voorbehouden voor zwaar verkeer om zo een vlottere doorstroming van het verkeer te garanderen.

Daarnaast richten verschillende gemeenten woonerven in om meer plek te geven aan zachte weggebruikers. Voetgangers hebben in deze zone voorrang en mogen ook de rijbaan gebruiken. Bestuurders (automobilisten, maar ook fietsers en steppers) moeten voetgangers voorrang geven en zich houden aan de snelheidslimiet van 20km/u.

 

 

Laatste nieuws