Fietsenstallingen voor de Brusselse scholen

De coronacrisis zorgde voor heel wat veranderingen met betrekking tot de Brusselse mobiliteit. Er reden minder auto’s en steeds meer mensen ontdekten de fiets. Een van de gevolgen wordt wellicht een stijging van het aantal leerlingen dat met de fiets naar school gaat. Niet alle scholen hebben echter voldoende parkeerplaatsen om deze fietsen veilig te stallen. Brussel Mobiliteit reikt nu een helpende hand.

Om het tekort aan fietsenstallingen op te vangen, biedt Brussel Mobiliteit de scholen de kans om een tijdelijke mobiele fietsenstalling te lenen. Zo’n fietsenstalling biedt plaats aan 6 fietsen. Scholen die op het aanbod ingaan, worden na een paar weken gecontacteerd om te polsen of de fietsparking gebruikt wordt en of er voldoende plaatsen zijn. Als blijkt dat de fietsenstalling een succes is, kan Brussel Mobiliteit een definitieve fietsenstalling aanbieden.

Scholen die een tijdelijke fietsenstalling willen plaatsen, dienen het ingevulde aanvraagformulier voor 30 september 2020 terug te sturen.

Laatste nieuws

News

Extra fietspaden voor het gewest

Op verschillende grote assen worden ingrepen uitgevoerd om fietsers meer ruimte te bieden zodat ze op een veilige manier afstand kunnen houden.