Fietsongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Na een eerste studie in 2004, gaf Brussel Mobiliteit Vias Institute voor de tweede keer de opdracht om de fietsongevallen in het gewest te bestuderen. Bedoeling was om de ongevallen te vergelijken en te kijken of de aanbevelingen uit 2004 iets hebben opgebracht.

Dit lijkt het geval te zijn. Zo is het aantal ongevallen met autoportieren fel gedaald door de systematische invoering van een bufferzone, al blijven autoportieren het voornaamste gevaar voor de stadsfietser, naast een valpartij. De ongevallen op rotondes zijn bijna verdwenen, na het systematische uitwissen van fietspadmarkeringen op de rotonde.

De studie bestaat uit een niet-technische samenvatting, een cartografie van de ongevallen en een eerste analyse van 'zwarte' fietsassen, en ook een verdiepende analyse van de verschillende types ongevallen.

Meer info: download het PDF-pictogramonderzoek of de andere publicaties van Brussel Mobiliteit

Laatste nieuws

Uw kijk op de veiligheid

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) organiseert een enquête over het onveiligheidsgevoel van de mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen

Luchtkwaliteit

Volg in real time de evolutie van de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de omgevingslucht in Brussel op.

Good Move

Werk mee aan het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan