Gewestelijke steun voor gemeenten

Brussel Mobiliteit stelt een reeks maatregelen en financiële steun ter beschikking van de gemeenten om te komen tot een duurzamere en veiligere mobiliteit: financiering van straatmeubilair voor voetgangers en fietsers, fietsmarkeringen, steun voor schoolrijen, begeleiding voor het wegwerken van ongevalgevoelige zones...

Alle info in dit document: 

Icône PDFGewestelijke ondersteuning voor de gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2020

Dit dossier moet ingediend worden voor 2 maart 2020.


Daarnaast werd ook een projectoproep gelanceerd voor lokale mobiliteitscontracten om autoluwe buurten te creëren.

Meer info:Icône PDFLokale mobiliteitscontracten

Dit dossier moet ingediend worden voor 15 maart 2020.