Goed nieuws voor Good Move

Op 4 april keurde de Brusselse Regering Good Move goed, het gewestelijk mobiliteitsplan voor de komende 10 jaar.

Het plan kwam tot stand na talrijke consultaties van zowel publieke als private mobiliteitsspelers, de gemeenten en de politiezones en gaat nu in openbaar onderzoek zodat de volgende Brusselse Regering het definitief kan goedkeuren en ermee aan de slag kan.

Het plan is op een zeer participatieve manier ontstaan, waardoor het zeer breed gedragen is en dus ook bruikbaar is voor een volgende Brusselse meerderheid.

Het stelt veiligheid en levenskwaliteit centraal door in te zetten op het autoluw maken van de wijken, het versterken van het openbaar vervoer, het verminderen van het private autobezit en het inkomende autoverkeer beter te beheren. Concreet wil het plan het autogebruik met 24% doen dalen en het aantal verplaatsingen met de fiets verviervoudigen.

Welke concrete maatregelen staan in het plan?

Eerst en vooral zorgt het plan voor een nieuwe specialisatie van de wegen. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote invalswegen en verbindingsassen, de steenwegen en de wijkwegen. Binnen dat netwerk ontstaan 50 wijken die autoluw moeten worden gemaakt en in zone 30 worden geplaatst.

Het plan maakt ook de ambities voor het openbaar vervoer concreet in lijn met de nieuwe beheersovereenkomst met de MIVB. Zo staat de afwerking van de metro-verlenging naar het Noorden uiteraard met stip genoteerd, maar worden ook verlengingen naar het zuiden via Albert en naar het Westen richting Berchem of Groot-Bijgaarden bestudeerd.

Er wordt ook ingezet op de tram met de verlenging van tram 9 naar de Heizel, een nieuwe tramlijn naar Neder-over-Heembeek en een aansluiting van het Noordstation via Tour & Taxis naar Laken.

Daarnaast is ook de fiets een belangrijke pijler binnen dit plan, met fietssnelwegen naast de spoorwegen, maar ook het aanpakken van barrières en oversteken die vandaag nog te gevaarlijk zijn, zoals aan Sainctelette, De Trooz, Vandervelde, Meiser en de kruispunten op de kleine ring. 

Verder worden een aantal toegangswegen tot de stad herdacht. De Brusselse Regering nam al de principebeslissing om de A12 en de E40 aan Reyers te deklasseren en om te vormen in een stadsboulevard, maar met dit plan gaat men verder.

Tot slot schrijft het plan zich ook in de MaaS (mobility as a service) – evolutie in en wil het Gewest geïntegreerde mobiliteitskeuzes aan de gebruiker kunnen aanbieden. De MIVB zal daarvoor samenwerken met publieke en private partners.

Meer info: goodmove.brussels

Laatste nieuws

Tour ensemble!

Merckx, Evenepoel, Viviani en Dumoulin sluiten zich aan bij de Brusselaars om de grootste ploeg van de Ronde van Frankrijk samen te stellen.