Goederenvervoerplan

Stedelijke distributie omvat de logistieke activiteiten en het transport van goederen om bedrijven, instellingen en andere consumenten in een stedelijk milieu te bevoorraden. Het betreft alle leveringen naar en van steden, zoals leveringen aan supermarkten, kleinhandels, bedrijven, kantoren, instellingen, bouwplaatsen, afvaltransporten, horeca, ziekenhuizen, enz. en ook het vervoer van de goederen die geproduceerd worden door de Brusselse bedrijven.

Zoals zoveel regio's en steden in Europa worstelt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de organisatie van het goederenvervoer. Hoewel het goederenvervoer slechts een relatief klein aandeel in het totale wegverkeer vertegenwoordigt, veroorzaakt het problemen op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad.

Om de goederenstromen te optimaliseren en efficiënter te laten verlopen, werkte het Gewest een algemene beleidsstrategie op het gebied van goederenvervoer uit die:

  • de bevoorrading waarborgt 
  • de hinder beperkt
  • integratie met de ontwikkeling van de logistieke activiteiten in het Gewest nastreeft
  • rekening houdt met duurzame ontwikkeling

Diverse acties uit het plan werden verwezenlijkt: een proefproject voor een stedelijk distributiecentrum, bedrijfsleveringsplannen, de analyse van de stromen, de inventaris van het logistieke vastgoed... Andere acties worden uitgewerkt; ze betreffen onder andere de leveringen op ongewone tijdstippen, een nabije leveringsruimte voor grote gebieden waar zich bouwplaatsen bevinden, een consolidatiecentrum voor de bouwmaterialen, de specialisering van de wegen en het parkeren voor vrachtwagens, of nog een systeem voor de erkenning van duurzame transporteurs.

Meer info:

Zie ook: