Good Move goedgekeurd

De Brusselse ministerraad keurde op 5 maart de definitieve versie goed van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Met Good Move kiest Brussel resoluut voor een leefbare, verkeersveilige stad, door in te zetten op autoluwe wijken, sterk openbaar vervoer, en vlotter verkeer.

De maatregelen van dit plan moeten ervoor zorgen dat elke weggebruiker het meest geschikte vervoermiddel kiest voor zijn verplaatsing, in functie van bestemming, tijdstip en individuele noden. Zo kan het gebruik van de persoonlijke wagen teruggedrongen worden.

Good Move is de opvolger van Iris 2, en bepaalt de grote beleidslijnen op het vlak van mobiliteit. Het kwam op een participatieve manier tot stand, met naast de officiële raadpleging van gemeenten, het bedrijfsleven en het middenveld ook een uitgebreid participatief proces waaraan veel Brusselaars deelnamen.

Met Good Move heeft Brussel editie 2020 van de Sustainable Urban Mobility Plan-award gewonnen. Deze wordt uitgereikt door de Europese Commissie via Polis, het netwerk van Europese Steden en Regio's die samenwerken aan vernieuwende transportoplossingen. De  jury vond in Good Move vooral volgende punten doorslaggevend: 

  • de indrukwekkende participatie van de  bevolking tijdens het openbaar onderzoek
  • de betrokkenheid van alle Brusselse partners bij de opmaak van Good Move,
  • de visie op de stad als ecosysteem en de programmatische dimensie

U kunt hier het volledige plan downloaden.

Laatste nieuws

News

Vakantie in Brussel

In het kader van een oproep dienden 186 vzw’s een aanvraag in om de openbare ruimte terug te geven aan de Brusselaar. Brussel Mobiliteit selecteerde er uiteindelijk 46 die aan de criteria voldoen.
News

Brussel wordt een Stad 30

De maximale snelheid wordt vanaf 1 januari 2021 overal 30 km/u, behalve op de hoofdwegen. De kaart wordt momenteel uitgetekend.