Good Knowledge

De uitvoering en de evaluatie van het gewestelijke mobiliteitsbeleid zullen worden gebaseerd op de volgende acties:

  • Verbetering van verzameling, analyse en verspreiding van de gegevens (openbaar en privé) in verband met mobiliteit om het mobiliteitsplan aan te passen en de prospectieve en strategische studies te voeden
  • Anticipatie op vernieuwing inzake mobiliteit door permanente en proactieve technologische waakzaamheid gebaseerd op het delen van ervaring en kennis
  • Continue en doeltreffende communicatie over uitvoering en realisatie van het mobiliteitsbeleid en de doelstellingen van het Good Move-plan

Brussel Mobiliteit ontwikkelde een Kenniscentrum voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid dat analyses presenteert over mobiliteit, het Fietsobservatorium, studies, mobiliteitsindicatoren, de Katernen van het Kenniscentrum, enz. om een objectief beeld te geven van de situatie in Brussel.

In samenwerking met het Vlaams Gewest voert het Brussels Gewest nog tot 30 september 2021 een grootschalige enquête bij huishoudens, waarbij 22.400 willekeurig geselecteerde Brusselaars een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête omtrent hun verplaatsingsgedrag. Het doel is het beeld over de mobiliteit in de hoofdstad te actualiseren.

Overigens heeft het Gewest een centrale rol te spelen in het delen van de mobiliteitsgegevens, die inderdaad kunnen worden omgezet in nieuwe diensten in het perspectief van een smart city. Zo heeft Brussel Mobiliteit verschillende gegevens over mobiliteit en openbare werken ingezameld en gebundeld in geografische informatiesystemen (Mobigis) die toegankelijk zijn voor het publiek en verschillende interactieve kaarten aanbieden. De Brusselse openbare sector heeft ook een schat aan informatie over mobiliteit bijeengebracht in zijn portaal Open Data Store. Een van de doelstellingen van het Gewest is om via dit kanaal burgers en mobiliteitsprofessionals in staat te stellen deze gegevens te raadplegen of te hergebruiken om mobiele toepassingen te creëren die de mobiliteit voor iedereen vergemakkelijken!

Brussel Mobiliteit volgt ook de jongste technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid op de voet, in het bijzonder de recentste evoluties in de technologieën met betrekking tot autonome voertuigen.