GoodMove: kaarten van de multimodale wegenspecialisatie

Om de uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove te faciliteren, heeft de Regering kaarten van de multimodale wegenspecialisatie uitgewerkt en goedgekeurd. Hierop worden de mobiliteitsnetten van het plan aangegeven. Ze werden opgemaakt in samenwerking met de gemeenten.

 Bijgewerkte versie, geacteerd door de Regering op 05 maart 2020