Groot onderhoud voor de Rogiertunnel

Op 3 maart begonnen werkzaamheden aan de Rogiertunnel. In afwachting van de grondige renovatie in 2023, is een groot onderhoud voorzien en worden een aantal noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Deze werken zullen tot eind september 2019 duren.

De panelen van de zijwanden worden verwijderd en er komt een nieuwe middenwand. De plafonds worden hersteld met hogedrukwaterstralen die de buitenste betonlaag verwijderen en nadien wordt een nieuwe betonlaag aangebracht. Ook de laagspanningskasten in de technische lokalen worden vervangen.

Tijdens het grootste deel van de werken is de tunnel alleen ’s nachts gesloten, maar in de kalmere zomermaanden moet het verkeer in beide richtingen door één tunnelkoker.

Werkzaamheden in 4 fasen

  • van 3 maart 2019 tot 16 juni 2019: tunnel in beide richtingen gesloten tussen 22 en 6 uur

De panelen van de zijwanden worden verwijderd, de betonblokken tussen beide tunnelkokers worden vernieuwd en een deel van de elektromechanische installaties (kabels, verlichting, incidentendetectie…) wordt verplaatst om het beschadigde beton op het plafond van de tunnel te kunnen herstellen.

  • van 28 juni 2019 tot 26 juli 2019: tunnelkoker richting Basiliek afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen door de tunnelkoker richting Zuid

In de zomer wordt het beschadigde beton in het plafond hersteld en worden het incidentendetectiesysteem en een deel van de elektromechanische installaties vervangen.

  • van 27 juli 2019 tot 31 augustus 2019: tunnelkoker richting Zuid afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen door de tunnelkoker richting Basiliek

De werken van de vorige fase worden verder gezet in het andere deel van de tunnel.

  • 1 september 2019 tot 30 september 2019: tunnel in beide richtingen gesloten tussen 22 en 6 uur

Er wordt een nieuwe scheidingswand geplaatst tussen beide tunnelkokers.

Om de mobiliteit te garanderen is het onmogelijk om gelijktijdig bovengronds en ondergronds te werken. Daarom werd de voorbije twee zomers de waterdichting van de Rogiertunnel al vernieuwd.
 

Laatste nieuws

Zomerwerven

Deze zomer vinden verschillende belangrijke werkzaamheden plaats op de Brusselse gewestwegen. Een overzicht.

Actie Boekentas

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.