Grote controle van de Brusselse rijscholen

Brussel Mobiliteit en de Politiezone Zuid hebben deze week verschillende Brusselse rijscholen op het terrein gecontroleerd.

Zo werd nagegaan of de scholen de regelgeving wel respecteren om op die manier de klanten van de rijscholen te beschermen. Deze betalen vaak erg veel voor een goede rij-opleiding.

De activiteiten van de rijscholen worden door een strikte wetgeving gereglementeerd. Ze moeten erkend worden, net als de instructeurs. In Brussel gaat het om bijna 40 scholen en ongeveer 300 inspecteurs.

De controles vonden deze week plaats in de lokalen van drie willekeurig gekozen rijscholen, maar ook op de weg waar in Vorst en Anderlecht een dertigtal auto's van de rijscholen werden tegengehouden.

Wat wordt er precies gecontroleerd?

Er wordt gekeken of er niet afgeweken wordt van de wet: het kan dan gaan om leswagens die niet in orde zijn, instructeurs die geen erkenning op zak hebben of niet in orde zijn met de sociale wetgeving. Belangrijke doelstelling is om de klanten van de rijscholen te beschermen: zij betalen immers veel geld voor een goede opleiding.

De resultaten van de controle 

De actie werd positief onthaald en ook de resultaten waren gunstig. Er werden amper ernstige problemen vastgesteld, tenzij enkele kleinere inbreuken op de sociale wetgeving of op de wetgeving rond de erkenningsvoorwaarden van de rijscholen.

Brussel Mobiliteit organiseert op regelmatige basis dit soort controles in samenwerking met de verschillende Brusselse politiezones.

 

Laatste nieuws