Hou je aan de snelheid. Draag bij aan ieders veiligheid.

Ieder jaar veroorzaken overdreven en onaangepaste snelheid 50 sterfgevallen of zwaargewonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hou je aan de snelheidsbeperkingen en draag bij aan ieders veiligheid.

Brussel Mobiliteit lanceert een nieuwe bewustmakingcampagne voor naleving van 30 en 50 km/u op de hoofdstedelijke wegen…

Overdreven of onaangepaste snelheid veroorzaakt ongevallen

Hoe sneller je rijdt, hoe langer de remafstand. Bij 50 km/u heb je ongeveer 26 meter nodig om tot stilstand te komen. Concreet komt dit overeen met zes geparkeerde voertuigen. Dat is een enorme afstand in de stad!

Overdreven of onaangepaste snelheid verergert de gevolgen van een ongeval

Snelheid is bepalend voor de energie die vrijkomt tijdens een ongeval. Als we de kracht van een botsing vergelijken met een val uit een flatgebouw, zien we welke rol snelheid kan spelen in de ernst van ongevallen.

Hoe lager de snelheid, hoe gemakkelijker je kan reageren

In de stad moeten de verschillende gebruikers de weg delen. Automobilisten, openbaar vervoer, maar ook fietsers, motorrijders, voetgangers, kinderen, steppers, ... 50 km/u en 30 km/u zijn snelheden die het mogelijk maken goed te anticiperen op de bewegingen van al deze personen.  Naarmate de snelheid toeneemt, neemt de perceptie van de omgeving steeds meer af. Hierdoor ontstaat het risico dat je bijvoorbeeld niet kan anticiperen op een kind dat tussen twee geparkeerde auto's de straat oversteekt. Hoe hoger de snelheid, hoe meer de perceptie rond een voertuig afneemt. De bestuurder heeft meer en meer een 'tunnelvisie'.

Ja, maar ik wil geen tijd verliezen ...

Je zou kunnen denken dat je door de snelheidsbeperkingen niet na te leven en sneller te rijden je rijtijd kan verkorten en sneller je bestemming kan bereiken.

Als je het Gewest echter doorkruist (ongeveer 16 km) en je wordt niet opgehouden door verkeerslichten, infrastructuur, overstekende voetgangers, enz. neemt dit traject:

  • aan 70 km/u, 14 minuten 
  • aan 50 km/u, 19 minuten 

5 minuten verschil, is dat echt zo'n grote tijdswinst? 

Wat riskeer ik indien ik de snelheidsbeperkingen overtreed?

In een bebouwde kom, in een zone 30, in de omgeving van scholen, woonzones of ontmoetingsplaatsen:

  • Een snelheidsovertreding tot 10 km/u boven de maximumsnelheid kost je 53 euro;
  • Een snelheidsovertreding van meer dan 10 km/u boven de maximumsnelheid kost je 53 euro + 11 euro per bijkomende km/u.
  • Over het algemeen loop je ook het risico dat je rijbewijs wordt ingetrokken wanneer je meer dan 20 km/u te snel rijdt. (bijvoorbeeld 50 km/u rijden in een zone 30).

Wat doet het Gewest om de situatie op het vlak van snelheidsbeperkingen te verbeteren?

De naleving van de snelheidsbeperkingen is een prioriteit voor het Gewest, de politiezones en de gemeenten.

Naast het opstarten van campagnes en verschillende sensibiliseringsacties, financiert het Gewest radars (6 lidars, 88 vaste radars en 3 trajectcontroles) en biedt het financiële steun aan gemeenten om bepaalde gemeentewegen veiliger te maken.

Brussel Mobiliteit integreert het beheer van de rijsnelheid ook in alle nieuwe infrastructuurprojecten.

Laatste nieuws

Europese Top

Een aantal veiligheidsmaatregelen hebben een invloed hebben op de mobiliteit.