Import als verhuisgoed

Zonder Europees homologatienummer

Een voertuig zonder Europees homologatienummer dat u importeert in het kader van een verhuis naar België kan na een specifieke procedure ingeschreven worden in België. Binnen deze procedure wordt het voertuig niet gehomologeerd. Het voertuig kan daarna niet van eigenaar veranderen. Bij een eventuele verkoop in België later moet een homologatieprocedure plaatsvinden.

De procedure verhuisgoed wordt opgestart bij een autokeuringscentrum naar keuze. Om zo’n procedure te starten maakt u een afspraak.

Het is verplicht om volgende documenten mee te brengen:

  • Het inschrijvingsbewijs en/of homologatie van het land van oorsprong
  • Een officieel document of technische fiche van de constructeur
  • De aankoopfactuur
  • Attest van verblijfsplaats
  • Identiteitskaart of paspoort

Met geldig keuringbewijs van een Europese lidstaat

Indien een voertuig beschikt over een geldig keuringsbewijs afgeleverd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een voertuig dat in diezelfde lidstaat is ingeschreven en waaruit blijkt dat het voertuig de technische controle bedoeld in de Richtlijn 2014/45/EU goed heeft doorlopen wordt dit voertuig goedgekeurd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuw ingeschreven voertuigen op naam van dezelfde houder die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingeschreven was behouden het door die lidstaat afgeleverde keuringsbewijs. Het keuringsbewijs wordt dus aanvaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorwaarde dat het keuringsbewijs nog geldig is volgens de frequentie van de periodieke keuringen in Brussel.

Bij twijfel over de geldigheid van het keuringsbewijs kan deze worden gecontroleerd voor aanvaarding.