Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit

cahier logo

Brussel Mobiliteit heeft het Centre d’études sociologiques (CES) de l'Université Saint-Louis (USL-B) gevraagd een samenvatting te maken van de beschikbare gegevens in Brussel. Deze opdracht gebeurt in nauwe samenwerking met andere onderzoekers (VUB en ULB), zodat uitwisseling en een interdisciplinaire benadering van het mobiliteitsprobleem aangemoedigd worden.

Het kenniscentrum Mobiliteit streeft drie grote doelstellingen na:

  • gegevens uit tal van rapporten en gegevensbanken van verschillende Brusselse mobiliteitsactoren bundelen, de kennis is momenteel immers nog te veel versnipperd
  • deze gegevens met elkaar in verband brengen om hun bereik en grenzen te onderzoeken en om bepaalde tendensen hieruit te distilleren of te relativeren (analyse en opvolging van de gegevens)
  • deze gegevens toegankelijk maken voor een publiek van specialisten (verkozenen, kabinetten, besturen, studiebureaus...) en geïnteresseerden (journalisten, burgers...) zodat zij ze vlot kunnen gebruiken

Het werk van de universitaire onderzoekers resulteert in de publicatie van de Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Katern 1: PDF iconHet vervoersaanbod in Brussel

Katern 2: PDF iconDe verplaatsingsgewoonten in Brussel

Katern 3: PDF iconDe verplaatsingsgewoonte in Brussel - Diepteanalyses

Katern 4: PDF iconGoederentransport en logistiek in Brussel

Katern 5: Het delen van de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: PDF iconHoofdstuk_1-4.pdf , PDF iconHoofdstuk_5-6.pdf en PDF iconHoofdstuk_7-9.pdf

Katern 6: PDF iconWoon-werk en woon-schoolverplaatsingen in Brussel 

Wilt u graag een gedrukt exemplaar van de Katernen van het Kenniscentrum, neem dan contact op met Brussel Mobiliteit.