Omdat we heel erg aan onze kinderen gehecht zijn...

... maken we onze kleine spruit correct vast in de auto!

Slechts één op de vier kinderen (26%) wordt correct vastgemaakt in de auto. Het gebruik van aangepaste zitjes is nochtans een wettelijke verplichting. Maar het is vooral een essentiële reflex om uw kind goed te beschermen.

Daarom voert Brussel Mobiliteit een bewustmakingscampagne rond het autozitje.

Mag een kind vooraan in de wagen meerijden? Wordt het zitje in de rijrichting geplaatst of omgekeerd? Wat met de airbag? Is het erg als de veiligheidsgordel de hals van het kind raakt? Vind hier alle antwoorden!

 

Laatste nieuws

Mobiliteitstest Zuidlaan

Brussel Mobiliteit een testinrichting aan op de Kleine Ring, ter hoogte van de spoorwegbrug. De test moet leiden tot een vlotter en veiliger verkeer.

Actie Boekentas

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.

Europese Top

Een aantal veiligheidsmaatregelen hebben een invloed hebben op de mobiliteit.