Lokale fietspolitiek: gemeentebestuur Jette op studiedag in Gent

Op 1 maart is de Brusselse gemeente Jette op studiedag in Gent. Doel van deze studiedag is het uitwisselen van best practices op het vlak van lokaal fietsbeleid. Gent geldt in Vlaanderen als voorbeeld van een ambitieuze mobiliteitspolitiek, terwijl Jette bij de besten van de Brusselse klas behoort.

Jette, Brusselse voorbeeldgemeente

De Brusselse gemeente kaapte afgelopen september immers niet voor niets de eerste Bike Brussels Award in de categorie voor gemeenten weg met de steun van Brussel Mobiliteit. Hiermee prijsde de jury mobiliteitsprofessionals het fietsbeleid dat Jette al jarenlang volhoudt. Dit is vaak kleinschalig, maar ook altijd concreet en ambitieus, en bewijst dat gemeenten over veel manoeuvreerruimte beschikken inzake (fiets)mobiliteit.

Zo werden er de laatste jaren 6 lokale fietsroutes ingericht, wordt er bij wegenwerken steeds aan de fiets gedacht, wordt er veel werk gemaakt van fietsparkings, stelt de gemeente aankooppremies voor elektrische fietsen voor, geldt er op 90% van de Jetse wegen een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur...

Studiereis naar Gent: uitwisselen van best practices

Naast de professionele waardering, kwam de Bike Brussels Award voor Jette ook met een concrete prijs: een studiereis naar Gent. De Brusselse delegatie wordt geleid door de burgemeester en de schepen van mobiliteit van Jette. Verder worden ook Brussel Mobiliteit en het kabinet van de gewestelijk mobiliteitsminister vertegenwoordigd. Zij worden in Gent verwelkomd door schepen van mobiliteit Filip Watteeuw en zijn kabinet.

Naast momenten van uitwisseling, discussie en reflectie, vindt er ook een fietstocht in Gent plaats. Geen betere manier om de Gentse oplossingen voor infrastructurele, logistieke, parkeer- en circulatievraagstukken te illustreren!

Laatste nieuws

Luchtkwaliteit

Volg in real time de evolutie van de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de omgevingslucht in Brussel op.

Good Move

Werk mee aan het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan