Luchtkwaliteit

Het vervoer is een van de voornaamste oorzaken van luchtverontreiniging. Tijdens een verontreinigingsperiode of -piek is de concentratie van een of meerdere verontreinigende stoffen (polluenten) in de omgevingslucht bijzonder hoog. De weersomstandigheden kunnen de verspreiding van polluenten in de hand werken of ze daarentegen plaatselijk geconcentreerd houden. Verontreinigingspieken komen voornamelijk in de winter en in de zomer voor.

Via de website Luchtkwaliteit van Leefmilieu Brussel kunt u permanent en in real time de evolutie volgen van de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de omgevingslucht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel heeft ook een App Brussels Air voor het waarschuwen van de bevolking bij pollutiepieken opgezet.

Laatste nieuws

Good Move

Werk mee aan het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan