Meet de impact van uw verplaatsing op de luchtkwaliteit

In Brussel worden jaarlijks 632 voortijdige overlijdens toegeschreven aan de slechte luchtkwaliteit en het wegvervoer dat in grote mate verantwoordelijk is voor de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (gassen en fijne deeltjes).

Ter voorbereiding van de Week van de Mobiliteit in september, nodigt Brussel Mobiliteit alle Brusselaars uit om na te denken over hun verplaatsingsgewoonten en om in de zomer de properste vervoermiddelen uit te testen.

Als hulpmiddel ontwikkelde de administratie, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, een calculator waarmee de impact van de mobiliteit op de luchtkwaliteit gemeten kan worden.

Welke vervuilende stoffen?

Fijne deeltjes: deze met het blote oog onzichtbare stofdeeltjes dringen binnen tot in de longblaasjes, tasten de luchtwegen aan en veroorzaken kortademigheid en een overbelasting van het hart. Ze veroorzaken dus cardiovasculaire en ademhalingsrisico's, treffen zwangere vrouwen en jonge kinderen en kunnen leiden tot neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer, dementie en bepaalde soorten kanker.

Zes meetstations registreren de fijnstofconcentraties in Brussel. Vele ervan geven waarden weer die de drempelwaarden aanbevolen door de Wereldgezondheids-organisatie overschrijden, namelijk:

  • In 2018 werd de jaardrempel van 20 μg/m³ overschreden in 1/3 van de meetstations, de hoogste gemiddelde jaarlijkse concentratie bedroeg 27 μg/m³ in Haren.
  • De dagdrempel van 50 μg/m³ werd in alle meetstations meer dan 3 keer overschreden.

Gassen zoals stikstofdioxide: in Brussel is het wegverkeer verantwoordelijk voor 69% van deze emissies. Tot de ongewenste gassen die we regelmatig inademen behoren ozon, benzeen, zwarte koolstof (roet dat bij een verbrandingsreactie wordt uitgestoten), koolstofmonoxide, zwaveldioxide...

Een calculator om de impact van verplaatsingen te meten

Om de Brusselaars in staat te stellen hun impact op de Brusselse luchtkwaliteit te ontdekken al naargelang hun dagelijkse verplaatsingen en gewoonten, ontwikkelde Brussel Mobiliteit, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, een online calculator die te raadplegen is op www.mobilmix.brussels.  

Een eenvoudig hulpmiddel om aan de weet te komen of u deel uitmaakt van de oplossing of van het probleem... Afhankelijk van de behaalde resultaten, krijgen de deelnemers tips aangeboden!

Waarom deze zomer niet eens een ander vervoermiddel uitproberen? Brussel trekt steeds meer mobiliteitsoperatoren aan (deelfietsen, elektrische steps, deelscooters...) en beschikt over een ruim aanbod openbaar vervoer en autodelen. Iedereen kan innovatieve en interessante oplossingen vinden om aan zijn verplaatsingsbehoeften te voldoen. De verschillende beschikbare middelen kunnen met één muisklik ontdekt worden op onze pagina apps.

Na deze kleine vakantietaak heeft Brussel Mobiliteit in september afspraak met de Brusselaars om het proces voort te zetten tijdens de Week van de Mobiliteit, waarin talrijke activiteiten aangeboden zullen worden.

Hoe de luchtkwaliteit verbeteren met andere mobiliteitsgewoontes?

Een reeks kleine daden kunnen een groot verschil maken als iedereen ze stelt:

  • Stap, fiets en maak gebruik van het openbaar vervoer.
  • Rij samen of deel een auto als die echt nodig is.
  • Gebruik apps die de toegang tot deelmobiliteit vereenvoudigen. 
  • Profiteer van de Bruxell'air- of KMO-premie.
  • Vermijd te rijden tijdens de spitsuren.
  • Geef voor online aankopen de voorkeur aan levering in een afhaalpunt boven thuisbezorging,
  • Combineer verplaatsingen en groepeer aankopen.
  • Gebruik de diensten van fietskoeriers voor kleine leveringen.

Laatste nieuws