Wat is uw idee voor de middenberm op de Poincarélaan?

Brussel Mobiliteit zal de komende maanden (van september 2018 tot juni 2019) de middenberm van de Poincarélaan, de Zuidlaan en de Slachthuislaan tijdelijk herinrichten. Buurtbewoners en gebruikers krijgen de kans om de volgende maanden samen met een studiebureau na te denken over de invulling van de vrijgekomen ruimte. Het gaat om Icône PDF3 zones waar niet meer geparkeerd kan worden en die via een promenade tussen de bomen met elkaar verbonden worden. Een grote maquette zal helpen bij het denkproces.

Als start van dit participatietraject werden drie workshops georganiseerd. Zo konden de bewoners hun wensen kenbaar maken hoe ze een toekomstige aanleg van de middenberm tussen de Ninoofsepoort en de Stalingradlaan zien. De definitieve aanleg kadert in het programma van het Stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré

Een overzicht van de workshops: www.facebook.com/WAUWworkshops

Naar aanleiding van deze tijdelijke heraanleg werden al drie zones afgebakend waar tot nu toe parkeren niet mogelijk was. Deze zones werden nog lichtjes uitgebreid. Sinds het gewijzigde parkeerreglement van kracht werd op de middenberm (1 juli 2017) telde Brussel Mobiliteit 40 % minder geparkeerde voertuigen. Het aantal bestaande betalende parkeerplaatsen zal dus niet afnemen. De tijdelijke herinrichting maakt vanaf juni 2019 opnieuw plaats voor de Zuidfoor.

De zones

  • Anderlechtsepoort - noordelijk tolhuis (inclusief het speelterrein/sportveld) 

De Stad Brussel beheert het sportterrein. Brussel Mobiliteit (wegbeheerder van de laan) herstelde in de week van 6 augustus de versleten wegverharding rond het terrein. 

  • Anderlechtsepoort - zuidelijk tolhuis (Rioolmuseum)

Achter het tolhuis liggen de pompstations van de sluizen van de Zennekoker. Op sommige plekken mag geen enkel voertuig parkeren, vandaar een totaal parkeerverbod. Het stadsvernieuwingscontract voorziet horeca in deze zone (Stad Brussel).

  • Maïmonide (Poincarélaan 67 - Zuidlaan 42) 

Deze zone wordt momenteel afgebakend door betonblokken om te verhinderen dat er geparkeerd wordt voor de joodse school Maïmonide.

De Promenade

Om deze drie zones met elkaar te verbinden, wordt een wandelpromenade aangelegd tussen de bomenrijen aan de kant van de tramrails.

Er wordt een verlenging van deze promenade voorzien met boombakken en betonblokken naast de tramtunnel in het verlengde van de bomenrijen tot aan de Lemonnierlaan.

Brussel Mobiliteit maakt van de gelegenheid gebruik om veiliger oversteekplaatsen aan te leggen tussen de Lemonnierlaan, de Jamarlaan en de Stalingradlaan.

 

 

Laatste nieuws