Mobiliteitstest Zuidlaan

Brussel Mobiliteit legt een testinrichting aan op de Kleine Ring, ter hoogte van de spoorwegbrug. De test moet leiden tot een vlotter en veiliger verkeer.

Het verkeer vanaf de Hallepoort dat afslaat naar de Jamarlaan zal nog voor de spoorwegbrug worden gescheiden van het verkeer dat verder rijdt op de Kleine Ring richting Ninoofsepoort. Er blijft ook een voorsorteerstrook richting Fonsnylaan.

Vanuit Nieuwland zal men de Kleine Ring bereiken ter hoogte van de Huidevettersstraat.

Wanneer?

Er moeten enkele werkzaamheden uitgevoerd worden:

In de week van 26 tot 30 augustus is het niet mogelijk om links af te slaan richting Fonsnylaan komende van de Hallepoort. Er is een omleiding via het kruispunt Jamar.

Van 2 tot 6 september: aan het kruispunt met de Jamarlaan wordt het aantal rijstroken verminderd tijdens het afbreken van het verkeerseiland.

In de nacht van 6 op 7 september brengt een mobiele werkplaats de wegmarkeren en de tijdelijke inrichting aan.

Wanneer deze werken afgerond zijn, wordt de situatie de volgende:

Plan na de werken

Laatste nieuws

Actie Boekentas

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.

Europese Top

Een aantal veiligheidsmaatregelen hebben een invloed hebben op de mobiliteit.