Naar het werk zonder auto – Week van de Mobiliteit

De actie Naar het werk zonder auto wil duurzame verplaatsingswijzen promoten. Ze wil de perceptie van automobilisten veranderen door hen te laten ondervinden wat het is om de auto op vrijwillige basis een weekje thuis te laten.

Na een succesvolle eerste poging om bedrijven aan te sporen om een stapje verder te gaan tijdens de Week van de Mobiliteit, gaan we dit jaar verder met de actie Naar het werk zonder auto. Ook nu vragen we aan kandidaten om de parking tenminste 1 dag te sluiten.

Van maandag 16 tot zondag 22 september kunt u genieten van de steun van onze mobiliteitspartners en een evenement te creëren dat iedereen binnen uw bedrijf samenbrengt rond een betere mobiliteit.

De actie Naar het werk zonder auto

Wilt u uw werknemers graag één of meerdere alternatieven laten testen voor hun individuele wagen? Wilt u graag gewaagde acties op poten zetten tijdens de Week van de Mobiliteit  Wilt u ook de managers van uw bedrijf inschakelen op vlak van mobiliteit? Lijkt het u interessant om de hulp te krijgen van de openbare vervoermaatschappijen, fiets- en carpoolverenigingen en Brussel Mobiliteit om dit te doen? Dan is deze oproep geknipt voor u.

  • We stellen gratis abonnementen voor het openbaar vervoer en Villo! ter beschikking van uw werknemers tijdens de Week van de Mobiliteit.
  • Samen met u organiseren we een in het oog springend evenement op uw parking tijdens de Week van de Mobiliteit.
  • We laten uw managers gratis de uitdaging aangaan om het nieuwe aanbod mobiliteit in Brussel te ontdekken tijdens de week van 17 tot 21 juni dankzij Critical MaaS van MaestroMobile.

Wij en onze partners zullen 3 maal bij u op bezoek komen om samen deze initiatieven voor te bereiden en u te ondersteunen gedurende de maanden mei en juni 2019.

Selectiecriteria

Wilt u graag deze uitdaging aangaan? Reageer dan op deze oproep tot deelname! 1 à 2 bedrijven zullen kunnen profiteren van dit aanbod. Voor deze selectie zijn dit de voornaamste criteria:

  • het potentieel van automobilisten die overtuigd zouden kunnen worden om te veranderen van vervoersmodus
  • de motivatie van het bedrijf om deel te nemen (en vooral de overeenstemming tussen de actie en de rest van het mobiliteitsbeleid van het bedrijf)
  • bereidheid om de parking ten minste 1 dag te sluiten
  • deelname van minimum 2 managers aan Critical MaaS
  • het aantal acties dat wordt voorzien tijdens de Week van de Mobiliteit en de kwaliteit ervan.

En nadien?

Brussel Mobiliteit en haar partners zullen begin mei de bedrijven selecteren. Midden mei wordt het eerste bezoek ingepland.

Nieuw: uitbreiding steun voor alle bedrijven!

Deelnemen aan de actie Naar het werk zonder auto kan ook op eigen kracht. De Europese Week van de Mobiliteit is immers het ideale moment om te sensibiliseren rond de duurzame verplaatsingswijzen. Brussel Mobiliteit zal de bedrijven ondersteunen die actief wensen deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit, door zoals steeds gratis communicatiemateriaal aan te bieden. Dit jaar zullen er ook echter een aantal gratis tickets openbaar vervoer (en Villo!) ter beschikking zijn van alle Brusselse bedrijven. In de loop van de maand juni zal hierover verder gecommuniceerd worden.