Afgekeurd voor de roetfilter? Termijn verlengd tot volgende periodieke keuring om u in regel te stellen

Het Brusselse Gewest heeft besloten de termijn voor het herstellen en in orde brengen van Euro 5a, b en 6-dieselvoertuigen die te veel fijnstof uitstoten, d.w.z. meer dan 1.000.000 deeltjes/cm³, uitzonderlijk te verlengen tot 12 maanden (momenteel 3 maanden). Deze maatregel geldt tot 1 januari 2024.

Vanaf 1 februari 2023 zullen gebruikers met niet-conforme voertuigen een groen keuringsbewijs ontvangen met vermelding van een gebrek betreffende de niet-conformiteit van hun voertuig voor deeltjesemissies en de noodzaak van reparatie voor de volgende technische keuring, vaak het volgende jaar.

Alle voertuigen die voor deze datum zijn aangeboden en die een groen keuringsbewijs van 3 maanden oud of een rood keuringsbewijs van 15 dagen oud hebben ontvangen, kunnen gratis een nieuw groen keuringsbewijs krijgen met vermelding van een gebrek code 5 beperkt tot één jaar en alleen als het keuringsbewijs een gebrek met betrekking tot de deeltjesemissie vermeldt. De referentiedatum wordt niet gewijzigd.

Sinds de Euro 5-norm moeten nieuwe voertuigen die in Europa worden verkocht, voldoen aan strengere normen voor uitlaatemissies, met inbegrip van fijne deeltjes. Sinds juli 2022 zijn de centra voor technische keuring uitgerust met testapparatuur die het aantal uitgestoten deeltjes per cm³ meet.

Dit is geen extra keuring of een nieuwe norm, maar een aanpassing van de meetapparatuur voor deeltjesemissie aan dieselvoertuigen, Euro 5a, b en 6, die als zodanig zijn goedgekeurd voor gebruik op de weg.

Laatste nieuws