Balans van het asfaltseizoen: meer dan 200.000m² vernieuwd

Une rue en cours d'asphaltage

Dankzij het zachte weer in 2022 kon Brussel Mobiliteit de asfalteringsperiode (tussen eind maart en eind oktober) optimaal benutten om heel wat volledige weggedeeltes te herstellen.

Enkele voorbeelden van interventies die plaatsvonden in 2022: Eugene Plaskylaan, Winston Churchilllaan, Lenniksebaan, Redersplein, Vorsterijlaan, verschillende tunnels,...

Elke zomer worden alle gewestwegen gecontroleerd op de kwaliteit van het wegdek, zodat het programma voor het daarop volgende jaar vastgesteld kan worden. Zo staan in 2023 onder meer de Budasesteenweg, de Koning Albert II-laan tussen het Bolivarplein en de Boudewijnlaan, de Diamantlaan, de afrit E40 naar de Kolonel Bourglaan en de Woluwelaan tussen de Marcel Thirylaan en de gewestgrens op het programma.

Naast de grote geplande asfalteringen worden voortdurend reparaties uitgevoerd wanneer zich op het wegennet specifieke problemen voordoen. Het gaat dan om het herstellen van putten en scheuren in het wegdek, het vastzetten van riooldeksels, enz. Deze problemen kunnen gemeld worden via FixMyStreet, maar Brussel Mobiliteit heeft ook eigen weginspecteurs die deze problemen opsporen en opvolgen.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt de asfaltering van grote weggedeeltes zoveel mogelijk 's nachts en in het weekend gepland. In het seizoen worden alle asfalteringen aangekondigd op deze pagina.

 

Laatste nieuws