Brussel Stad 30 - lagere snelheid en minder ongevallen in de eerste maanden van 2021

Sinds 1 januari 2021 is 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten. De balans van de eerste maanden van 2021 bevestigt de trend van het begin van het jaar: een aanzienlijke algemene daling van de gemiddelde snelheid in Brussel. Ook het aantal ernstige ongevallen is sterk afgenomen.

De gemiddelde snelheid daalt overal in Brussel

Deze gegevens zijn afkomstig van de snelheden die eind 2020 en de eerste vier maanden van 2021 gemeten werden door de LIDAR-camera's.

Uit het samenvoegen van de gegevens blijkt een constante en aanzienlijke daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen, of de snelheidsbeperking er nu 30 km/u of 50 km/u bedraagt.

De snelheden gemeten via de trajectcontroles bevestigen deze trends, zoals bijvoorbeeld aan de Mariemontkaai, een as waar de snelheid van 50 naar 30 km/u ging. In januari respecteerde 97% van de automobilisten het nieuwe snelheidsregime, vandaag is dat 98,7%.

Het valt op dat de lagere gemiddelde snelheid niet leidt tot langere reistijden. Brussel Mobiliteit blijft de reistijden opvolgen via metingen op verschillende trajecten en stelt vast dat de reistijden dezelfde blijven of zelfs licht afnemen, afhankelijk van het tijdstip.

Minder ongevallen, minder verkeersslachtoffers

Het meest verwachte voordeel van de Stad 30 was onmiskenbaar de verbetering van de verkeersveiligheid. Dat blijkt zeker het geval te zijn! Brussel Mobiliteit merkt voor de eerste vier maanden van 2021 een daling: 635 ongevallen in 2021 tegenover 814 in dezelfde periode van 2020. Om een vertekening door de lockdown te vermijden, kunnen de cijfers ook vergeleken worden met die voor de laatste vier maanden van 2020, toen werden 708 ongevallen geregistreerd.

Deze daling is ook zichtbaar bij de ernstige ongevallen. Het aantal dodelijke of ernstig gewonde verkeersslachtoffers lag in het eerste quadrimester van de voorbije vijf jaar nooit zo laag.

Om ook hier de vertekening ten gevolge van de coronamaatregelen te vermijden, volgt hieronder de vergelijking met de cijfers voor de andere periodes van 2020:

Een blik op de verplaatsingsmiddelen die de verkeersslachtoffers gebruikten, toont aan dat de cijfers voor alle modi dalen, die van autobestuurders en -passagiers op kop. Inzake verkeersveiligheid varen alle weggebruikers dus wel bij de Stad 30.

Uiteraard gaat het hier om een eerste evaluatie op basis van een paar maanden en de voorlopige ongevallencijfers van de Federale Politie (deze cijfers kunnen nog worden bijgesteld) met een specifieke mobiliteitscontext ten gevolge van de coronacrisis.  Brussel Mobiliteit zal de ongevallenstatistieken blijven volgen om na te gaan of deze positieve tendens zich voortzet.

Op www.stad30.brussels vindt u een kaart met de maximumsnelheid per weg, alle voordelen van een Stad 30 en een antwoord op vele vragen die de maatregel oproept.

 

Laatste nieuws