Brussel tegen 30 km/u: de automobilisten blijven op de rem staan

De jaarlijkse snelheidsmetingen op 80 locaties en de vergelijking van de resultaten tussen november 2020, november 2021 en november 2022 wijzen op een zichtbare en constante daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen, ongeacht of de snelheid er beperkt is tot 30 of 50 km/u. Dit geldt op elk uur van de dag, zelfs 's nachts, wat wijst op een echte gedragsverandering van de weggebruikers. Opmerkelijk is dat de analyse van de duur van de trajecten niet wijst op een toename van de reistijden in de spits wanneer 2022 vergeleken wordt met 2019 (pre-corona).

Impact op de verkeersveiligheid

In het algemeen stijgt het aantal doden en zwaargewonden* in heel België, ook in Brussel. Niettemin merken we wel degelijk een effect van de snelheidsverlaging op de veiligheid van de weggebruikers, als we de cijfers voor de verschillende vervoerswijzen apart analyseren.

Er is een aanhoudende dalende trend in het aantal voetgangers die overlijden en zwaar gewond raken in het verkeer. De cijfers voor het derde kwartaal van 2022 zijn de laagste ooit in Brussel sinds 2004.

De cijfers voor auto-inzittenden en gebruikers van gemotoriseerde tweewielers stijgen, maar liggen vooralsnog onder de cijfers van vóór de pandemie.

Minst gunstig is het stijgend aantal ongevallen waar gebruikers van steps en, in mindere mate, fietsers bij betrokken zijn. Dit moet echter gezien worden binnen de context van de enorme toename van het aantal gebruikers en verplaatsingen met de step en de fiets. Brussel Mobiliteit plant in maart een verkeersveiligheidscampagne die zich specifiek richt tot de nieuwe gebruikers van deze vervoermiddelen.

Bijkomende aanpassingen

Brussel Mobiliteit vervolgt het overleg met de 19 gemeenten over de snelheidsbeperkingen op verschillende assen. Als gevolg van deze besprekingen kunnen nog wijzigingen aangebracht worden. Denk maar aan het einde van de Tervurenlaan (tussen het kruispunt met de Tervuursesteenweg en het Vierarmenkruispunt en tussen het Vierarmenkruispunt en de Halfuurdreef ), waar de snelheid in beide richtingen in december teruggebracht werd van 70 tot 50 km/u.

Dit jaar gaat het om een tiental straten. Zo zal de snelheid op onder meer de Bordetlaan tussen ​ de Bourgetlaan en de Eversestraat, de Kroonlaan in Elsene en de Churchill-laan in Ukkel tot 30 km/u beperkt worden.

De essentiële rol van snelheidscontroles

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt vandaag over 85 vaste flitspalen (in één richting) voor snelheidsovertredingen en door rood rijden en 28 nieuwe vaste flitspalen (in beide rijrichtingen) voor snelheidsovertredingen. Daarnaast zijn er zeven trajectcontroles. Het Gewest financiert ook de plaatsing van 6 tot 7 Lidar-flitspalen per week en dit op zowel gewest- als gemeentewegen.

In 2023 en 2024 zullen respectievelijk 27 en 15 nieuwe flitspalen worden geplaatst. De besprekingen om de trajectcontrole in te voeren in de Annie Cordy-tunnel lopen verder.

Laatste nieuws