Brussel zet bakfietsen in om de luchtkwaliteit te verbeteren

Binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling biedt het Urban Innovative Actions-programma stedelijke gebieden de kans om vernieuwende oplossingen voor stedelijke uitdagingen uit te testen. Het project CAIRGO BIKE, geleid door Brussel Mobiliteit, is één van de elf die geselecteerd werden uit 222 ingediende voorstellen. Het wil de luchtkwaliteit verbeteren door het gebruik van de bakfiets aan te moedigen voor goederen- en personenvervoer, en dit zowel voor professionele als particuliere verplaatsingen.

In Brussel houden problemen met de luchtkwaliteit hoofdzakelijk verband met het wegverkeer. Heel wat mensen houden vast aan de (bestel)wagen omdat ze hun kinderen, boodschappen, goederen of gereedschap moeten vervoeren en dat is niet altijd mogelijk met een gewone fiets. De bakfiets biedt hierop een antwoord, en vermindert meteen de uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsoverlast en het gebruik van de openbare ruimte in de stad.

Het CAIRGO BIKE-project is het resultaat van een opmerkelijke samenwerking tussen verschillende Brusselse partners, zowel uit de privé- als de openbare sector, uit het verenigingsleven en de academische wereld. De coördinatie is in handen van Brussel Mobiliteit, met de steun van Leefmilieu Brussel en de onderzoeksgroep MOBI van de VUB.

Elke partner draagt vanuit eigen expertise bij. Zo zullen Pro Velo en Urbike bakfietsen uitlenen, groepsaankopen organiseren, promotie voeren en potentiële gebruikers een opleiding geven. Cambio zal haar vloot aanvullen en deelbakfietsen ter beschikking stellen en Remorquable zal voorzien in een uitleendienst voor aanhangwagens voor de fiets. Zowel BePark als Parking.brussels zullen parkeerplaatsen voor bakfietsen ontwikkelen en dit zowel op als buiten de openbare weg

Leefmilieu Brussel zal impact op de blootstelling aan luchtvervuiling nagaan en de Vrije Universiteit Brussel zal de bereikte resultaten evalueren.

Omdat de actieve mobiliteit ook tal van positieve voordelen biedt voor de gezondheid en de vervuiling, omvat het CAIRGO BIKE-project ook een luik luchtkwaliteit. Hiermee worden de vervuilende concentraties  waaraan we blootgesteld worden via de verschillende vervoermiddelen gemeten en in kaart gebracht. Zo wordt het mogelijk om de routes met de minste blootstelling aan uitlaatgassen te identificeren.

Om het gebruik van de bakfiets voor professioneel gebruik aan te moedigen, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid een premiesysteem uitwerken.

De uitvoering van het project loopt over drie jaar en zal 5.860.000 euro kosten. Daarvan wordt 80% gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Urban Innovative Actions-programma.

Laatste nieuws