Een nieuwe financiële boost voor Brusselse laadinfrastructuur dankzij BENEFIC

Het Europees project BENEFIC heeft een derde projectoproep gelanceerd voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen.

Overheden en privébedrijven kunnen subsidies krijgen voor de aanleg van normale, snel- en ultrasnelladers voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart.

Voor deze projectoproep is een maximum subsidiebudget van 1,6 miljoen euro beschikbaar. Tot 20% van de in aanmerking komende investeringskosten kunnen gesubsidieerd worden.

De projecten moeten langsheen het TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen of in de onmiddellijke omgeving ervan. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden t.e.m. maandag 12 april 2021.

Wat heeft BENEFIC reeds gerealiseerd?

BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’ en is een samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het hoofddoel is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen te versnellen, gebruik makende van Europese subsidies. In 2018 werden 2 projectoproepen gelanceerd waarbij 33 projecten geselecteerd werden. In het Brussels Gewest werden met steun vanuit BENEFIC reeds 150 publieke laadpalen geïnstalleerd (Total), een snellader voor de MIVB-bussen en 3 CNG-stations (Total).

Meer info: benefic.eu

Laatste nieuws