Fix My Street voor een betere toegankelijkheid voor alle weggebruikers

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move maakt van voetgangers een prioriteit, onder meer door een PLUS- en COMFORT-netwerk te definiëren die aan verschillende kwaliteitscriteria moeten voldoen.

Met het oog op de uitvoering van dit plan heeft Brussel Mobiliteit de stoepen langs de hoofdwegen onderzocht. De resultaten daarvan vormden de basis voor de start van de renovatie van aaneengesloten stoepdelen. Het doel is de openbare ruimte voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, meer bepaald voor personen met een beperkte mobiliteit, onder meer door stoepranden te verlagen en blindegeleidetegels te plaatsen. In 2022 voorziet Brussel Mobiliteit een honderdtal kruispunten aan te passen.

Naast dit proactieve infrastructuurprogramma, wil het gewest het ook makkelijker maken om specifieke problemen te melden waar voetgangers, vooral die met beperkte mobiliteit, mee te kampen hebben.

Daarom hebben Brussel Mobiliteit en het CIBG (Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Fix My Street uitgebreid. Zo kan de bevolking nu problemen in de openbare ruimte (verlichting, markeringen, straatmeubilair, sluikstorten, signalisatie, enz.) melden. Daardoor kunnen nu ook problemen in verband met het geluidssignaal aan verkeerslichten, blindegeleidetegels, te hoge stoepranden en andere ongemakken voor voetgangers gemeld worden. Dankzij deze meldingen kan Brussel Mobiliteit haar interventieprogramma aanvullen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelde het Fix My Street-platform om de bevolking de kans te bieden problemen in de openbare ruimte te melden, maar ook om informatie te krijgen over de opvolging ervan. Dankzij Fix My Street krijgen de diensten bevoegd voor het wegenonderhoud rechtstreeks informatie over het probleem en kunnen ze zich organiseren om het zo goed mogelijk te verhelpen, afhankelijk van de aard, omvang en dringendheid ervan.

Laatste nieuws