Geef uw mening over Sainctelette

De participatie voor de herinrichting van de zone rond het Saincteletteplein is gestart. Bewoners en gebruikers van de zone tussen het Saincteletteplein en het IJzerplein krijgen de kans hun mening te geven over de huidige toestand en voorstellen te formuleren voor de toekomstige heraanleg van het plein.

In 2018 werd een projectoproep gelanceerd voor de volledige herinrichting van de omgeving van het Saincteletteplein, vanaf de dubbele brug tot aan het IJzerplein. Het consortium Ter, Karbon en Arcadis haalde de opdracht binnen met een project dat de klemtoon legt op een aangename leef- en ontmoetingsruimte en tegelijk de multimodale rol van dit knooppunt op de as tussen Kruidtuin en Basiliek verder versterkt. Nu worden de buurtbewoners geraadpleegd over de verdere invulling van dit project.

De grote lijnen

  • Door de dubbele brug over het kanaal aan weerskanten te verbreden, ontstaat een esplanade voor voetgangers die zorgt voor een betere verbinding tussen de Koolmijnenkaai en de Havenlaan/Materialenkaai.
  • Aan museum K-Nal komt een nieuw uitgestrekt voorplein doordat de ventweg verdwijnt en het autoverkeer van de Kleine Ring naar het midden geschoven wordt.
  • De twee rijstroken per rijrichting blijven behouden, maar nemen minder ruimte in waardoor de afstand om de Kleine Ring over te steken veel korter wordt.
  • Het IJzerplein wordt gereorganiseerd om meer plaats te geven aan de zachte vervoermodi en het groene netwerk van het Maximiliaanpark wordt doorgetrokken tot aan de Handelskaai.
  • Verschillende mobiliteitsopties worden bestudeerd om de kaaienwijken autoluwer te maken, dit gebeurt in samenwerking met Stad Brussel die werkt aan het circulatieplan van de vijfhoek.
  • Over de hele lengte, van Sainctelette tot het IJzerplein, komt een groene wandelpromenade waar het aangenaam flaneren is.
  • Voor fietsers komen er aan weerskanten beveiligde tweerichtingsfietspaden.
  • Tramhalte IJzer wordt verplaatst om de overstapmogelijkheden te verbeteren.

De raadpleging

Het project heeft alvast hoge ambities en nu is het aan de bevolking om mee te  bepalen hoe het verder ingevuld wordt. De raadpleging verloopt in drie fases.

Van 22 februari tot 28 maart 2021 staat er een vragenlijst online. Enquêteurs zullen eind februari nog diezelfde vragenlijst ook ter plaatse voorleggen aan de bezoekers van de buurt. Daarnaast worden er in maart ook online co-constructieworkshops voorzien met de verenigingen, instellingen en economische actoren uit de buurt. Tot slot is er een wandeling langs de strategische punten om naar de mening daarover te peilen. Dit kan zowel ter plaatse, met een smartphone die QR-codes leest, als van thuis in de zetel.

Alle informatie kunt u terugvinden op www.sainctelette.brussels.

Laatste nieuws