Herinrichting van de Vuurkruisenlaan

Dit nieuwsbericht is gelinkt aan volgend project:

L'avenue des Croix du Feu après le réaménagement - De Vuurkruisenlaan na de herininrichting

De Vuurkruisenlaan krijgt een update!

Door het doorgaand verkeer in beide richtingen samen te brengen op de Van Praetlaan kan de Vuurkruisenlaan teruggegeven worden aan de bewoners. Voortaan zal een groot park er afgezoomd worden met een groene fiets- en wandelweg voor een directe verbinding met de Heizel. Bovendien wordt een nieuwe tramverbinding mogelijk.

De capaciteit voor het wegverkeer, die vooral bepaald wordt door de Van Praetbrug, wordt verbeterd. Er is aandacht voor een vlotte doorstroming van het verkeer richting de haven, door de creatie van een nieuw rondpunt ter hoogte van de Vilvoordsesteenweg en door het afschaffen van enkele kruispunten en verkeerslichten op de Van Praetlaan. Deze werken  zullen leiden tot een betere toegankelijkheid van de bedrijven langs de Vilvoordsesteenweg.

Doelstellingen

 • Hogere levenskwaliteit
 • Betere verdeling van de openbare ruimte
 • De tram naar Neder-Over-Heembeek aansluiten op het bestaande tramnet
 • Meer comfort en veiliger voor voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit 
 • Bereikbare wijken
 • Betere doorstroming van het autoverkeer
 • Betere toegankelijkheid van de bedrijven langs de Vilvoordsesteenweg

In vier stappen naar een nieuwe Vuurkruisenlaan

De werken worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fases.

 1. Van september tot december 2023, aanleg van een nieuwe rotonde aan op het kruispunt van de Van Praetlaan met de Vilvoordse-steenweg , zodat voertuigen gemakkelijker vanaf de A12 en de Van Praetlaan naar de Vilvoordse-steenweg kunnen rijden. Eenmaal deze rotonde gebouwd (12/2023), kan het verkeer op de Van Praetlaan in twee richtingen en wordt de Vuurkruisenlaan een weg voor lokaal verkeer en kan de nieuwe tramlijn naar Neder-Over-Heembeek aangesloten worden op het bestaande tramnet. 
 2. Werken voor veiligere inrichting van de oversteekplaatsen van de lokale rijbaan van de Vuurkruisenlaan.
 3. Bouw van een wandel- en fietsbrug over de A12.
 4. Aanleg van groene ruimte, sport-, speel- en vrijetijdszones.

 

Laatste nieuws