Meer dan 10.000 m² vergroend in één jaar tijd

Sinds 2020 voert Brussel Mobiliteit talrijke kleine, plaatselijke projecten uit om de doorlaatbaarheid van de bodem te verhogen en het beheer van de waterafvloeiing te verbeteren.

Hoe ontharden? Door zones die bedekt zijn met dolomiet of asfalt om te vormen tot groene zone. Alleen al de plantkuil aan de voet van de bomen vergroten heeft een aanzienlijk effect.

Tussen begin 2020 en begin 2022 zal langs de wegen en in de openbare ruimte het equivalent van twee voetbalvelden (20.000 m²) vergroend zijn.

Voor deze winter werden opnieuw tientallen vergroeningsprojecten geselecteerd. Vele kleintjes maken één groot. Van wijk tot wijk en van straat van straat kijkt Brussel Mobiliteit waar extra kan onthard en vergroend worden. Daarmee winnen we twee maal: de stad wordt aangenamer voor haar bewoners, en we wapenen onszelf tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het resultaat: een groenere stad, een rustpunt in elke wijk, meer ademruimte voor de Brusselaars.

Enkele projecten die deze winter voorzien zijn:

  • kruispunt van de Steenweg op Bergen met de Doverstraat: ontharding van de zones met gemarkeerde strepen en aanleg van een regentuin

  • kruispunt van de Veeartsenstraat met de Frankrijkstraat: vergroting van 2 boomkuilen,  verwijderen van de halve maanvormige hindernissen en verplaatsing van de fietsbogen

  • as Bossaert - Sermon - Laken: vervanging van de dolomiet door vruchtbare aarde en planten + ontharding van 1.000m² asfalt

  • Etterbeeksesteenweg (tussen de brug van de Wetstraat en de spoorbrug): ontharding, beplanting van de berm (5 nieuwe bomen) en aanleg van een regentuin

  • Paul Hymanslaan (Tomberg): ontharding van de betegelde strook + aanplantingen (800 m² ontharding)

  • Kruising E40 - Roodebeeklaan (MIVB-halte Goddelijke Zaligmaker): aangename groenzone en biodiversiteit

  • Kruising E40 - Plejadenlaan - Sterrebeeldenlaan (aan de MIVB-halte Plejaden): aangename groenzone en biodiversiteit

De Etterbeeksesteenweg vormt een mooi voorbeeld van vergroening met een regentuin. Het project is erop gericht het wegvloeiend water op te vangen in de middenberm, waar het op natuurlijke wijze gefilterd en door het landschap geleid wordt. Het wegvloeiend water sijpelt door een filterbed dat is samengesteld uit zand en aarde en onder de teelaarde geplaatst wordt. Deze techniek draagt bij tot een preventief, duurzaam en ecologisch beheer van het regenwater.

Laatste nieuws