Renovatie van de Georges Henritunnel

In het kader van onderhouds- en renovatieprogramma van de Brusselse tunnels voert Brussel Mobiliteit sinds mei 2021 werkzaamheden uit aan de Georges Henritunnel.

De renovatie van de Georges Henritunnel is nodig om de tunnel beter te beveiligen en de weggebruikers beter te beschermen. Concreet omvatten de werken de versteviging van de blauwe steen onder de leuning, het herstellen van het beton van het plafond en het plaatsen van akoestische panelen langs de wanden.

Planning en hinder 

Deze renovatie verloopt in twee fases: sinds mei 2021 wordt gewerkt in de tunnelkoker richting Montgomery. Deze werken zijn bijna achter de rug, en vanaf de nacht van 29 op 30 juli zal gestart worden met de renovatie van de tunnelkoker richting Meiser. Het einde van de renovatie is voorzien tegen de winter.

Door per tunnelkoker te werken, kan het verkeer in beide richtingen behouden blijven, zij het op slechts één rijtrook per rijrichting.

Fase 1,  tunnelkoker richting Montgomery: tot 29 juli 2021

  • Georges Henritunnel: alle verkeer moet door de koker richting Meiser op één rijstrook per rijrichting
  • Montgomerytunnel: verkeer richting Meiser over één enkele rijstrook

Fase 2, tunnelkoker richting Meiser: vanaf 30 juli 2021

  • Georges Henritunnel: alle verkeer moet door de koker richting Montgomery op één rijstrook per rijrichting
  • Montgomerytunnel: verkeer richting Meiser over één enkele rijstrook

Laatste nieuws