Renovatie van de tunnels

In het kader van het groot onderhoud en de renovatie van de Brusselse tunnels, werkt Brussel Mobiliteit aan de Van Praettunnel en de Troontunnel.

Troontunnel

Sinds 25 november 2022 zijn beide tunnelkokers van de Troontunnel weer open zijn voor het verkeer. Het vervolg van de werkzaamheden wordt ’s nachts uitgevoerd. De Troontunnel wordt daartoe op weeknachten gesloten tussen 22 en 6 uur en dit tot eind 2023.

Van Praettunnel

Op 9 mei 2022 startte de renovatie van de Van Praettunnel met grondwerken en de vernieuwing van de waterdichting. Dat gebeurt bovengronds op de rotonde tussen winkelcentrum Docks en de Vilvoordselaan. Verkeer blijft mogelijk, zij het over versmalde rijstroken.

Vanaf januari 2023 wordt dan in de tunnel zelf gewerkt. Hiervoor zal de tunnel tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends afgesloten worden. Het verkeer moet dan bovengronds. Deze werken zouden tegen de herfst van 2023 achter de rug moeten zijn.

Laatste nieuws