Renovatie van de tunnels

In het kader van het groot onderhoud en de renovatie van de Brusselse tunnels, werkt Brussel Mobiliteit aan de Van Praettunnel en de Troontunnel.

Troontunnel

Sinds 25 november 2022 zijn beide tunnelkokers van de Troontunnel weer open zijn voor het verkeer. Het vervolg van de werkzaamheden wordt ’s nachts uitgevoerd. De Troontunnel wordt daartoe op weeknachten gesloten tussen 22 en 6 uur en dit tot eind 2023.

Van Praettunnel

Op 9 mei 2022 startte de renovatie van de Van Praettunnel met grondwerken en de vernieuwing van de waterdichting. Dat gebeurt bovengronds op de rotonde tussen winkelcentrum Docks en de Vilvoordselaan. Verkeer blijft mogelijk, zij het over versmalde rijstroken.

Sins januari 2023 wordt in de tunnel zelf gewerkt. Hiervoor wordt de tunnel tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends afgesloten. Het verkeer moet dan bovengronds. Deze werken zouden tegen de herfst van 2023 achter de rug moeten zijn.

Baljuw- en Vleurgattunnel

In juli en augustus 2023 zal Brussel Mobiliteit het dak van de Baljuw- en de Vleurgattunnel verstevigen. De werkzaamheden in de Baljuw- en de Vleurgattunnel worden in de zomermaanden juli en augustus gefaseerd uitgevoerd.

  • Fase 1 - 1 maand : versteviging van het dak van de tunnelkoker richting Ter Kameren. De tunnelkoker richting Centrum zal aangepast worden om één rijstrook in elke rijrichting te kunnen voorzien, één richting Centrum en één richting Ter Kameren.
  • Fase 2 - 1 maand : versteviging van het dak van de tunnelkoker richting Centrum. Het verkeer richting Ter Kameren zal weer mogelijk zijn in de tunnelkoker richting Ter Kameren maar de capaciteit blijft er beperkt tot één enkele rijstrook. Het verkeer richting centrum wordt bovengronds omgeleid via een inrichting van een tijdelijke weg op de parkeerstrook naast de tunnels.

Laatste nieuws