Renovatie van de tunnels

In het kader van het groot onderhoud en de renovatie van de Brusselse tunnels, start Brussel Mobiliteit binnenkort een aantal nieuwe bouwplaatsen. Vanaf 9 mei werken we in de Van Praettunnel, vanaf 16 mei in de Troontunnel.

Troontunnel

Vanaf 16 mei wordt de tunnelkoker richting Basiliek volledig afgesloten voor het verkeer en dit tot de herfst. Hetzelfde geldt voor de koker die naar de Belliardstraat leidt. Het verkeer moet in beide richtingen over één rijstrook door de tunnelkoker richting Zuid die hiervoor aangepast zal worden.

In het kader van toeritdosering wordt het verkeer in de Naamsepoorttunnel en de Kunst-Wettunnel al op één rijstrook teruggebracht. Hierdoor moeten automobilisten die van Louiza richting Kunst-Wet of de Belliardstraat willen, al bovengronds rijden vanaf de Naamespoorttunnel. Automobilisten die van Madou naar de Naamsepoort willen, moeten al vanaf Kunst-Wet bovengronds rijden.

Vanaf half oktober wordt de situatie omgedraaid: dan wordt gewerkt in de tunnelkoker richting Zuid en moet alle verkeer door de tunnelkoker richting Basiliek.

Vanaf eind januari 2023 zullen beide tunnelkokers van de Troontunnel weer open zijn voor het verkeer. Het vervolg van de werkzaamheden wordt ’s nachts uitgevoerd. De Troontunnel wordt daartoe op weeknachten gesloten tussen 22 en 6 uur en dit tot eind 2023.

Van Praettunnel

Op 9 mei start de renovatie van de Van Praettunnel met grondwerken en de vernieuwing van de waterdichting. Dat gebeurt bovengronds op de rotonde tussen winkelcentrum Docks en de Vilvoordselaan. Verkeer blijft mogelijk, zij het over versmalde rijstroken.

Vanaf januari 2023 wordt dan in de tunnel zelf gewerkt. Hiervoor zal de tunnel tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends afgesloten worden. Het verkeer moet dan bovengronds. Deze werken zouden tegen de herfst van 2023 achter de rug moeten zijn.

Laatste nieuws