Rijscholen en examencentra terug open

Naar aanleiding van de laatste maatregelen die de federale regering op vrijdag 8 januari heeft aangekondigd, zijn dit de versoepelingen in de sector rijopleiding en examens:

De rijopleidingen en rijexamens van alle categorieën mogen heropstarten.

De voorwaarden voor het hervatten van de activiteiten zijn vastgelegd in dit  protocol.pdf (524.98 KB)

Afspraak maken kan op de website van de examencentra:

Tijdens de eerste openingsweken zal de wachttijd lang zijn door de vertraging die ingehaald moet worden. Wacht niet met het maken van een afspraak om uw examen binnen de best mogelijke termijn af te kunnen leggen. Hou rekening met de mogelijkheid tot niet slagen en de geldigheid van uw documenten.

  • Examens die reeds gepland waren op het moment van de heropening blijven behouden.
  • Daarna gaat de prioriteit naar kandidaten waarvan de afspraak geannuleerd werd naar aanleiding van de tweede lockdown. De kandidaten zullen, in de mate van het mogelijke, gecontacteerd worden door het examencentrum om een nieuwe afspraak te bepalen. (Deze prioritaire behandeling zal vervallen indien de nieuwe afspraak afgewezen wordt)
  • Als u een afspraak geregeld had via een autorijschool moet u deze contacteren om een nieuwe datum te bepalen

Laatste nieuws