Sainctelettebrug gedeeltelijk opnieuw open

De Sainctelettebrug richting Basiliek is opnieuw gedeeltelijk open. De brug raakte op 7 mei zwaar beschadigd door een brand en moest richting Basiliek afgesloten worden voor het verkeer. Ondertussen werden twee rijstroken heropend.

Aan Sainctelette wordt het kanaal overbrugd door twee kunstwerken die los van elkaar staan: de noordelijke brug richting Basiliek en de zuidelijke brug richting Zuid. Het is de noordelijke brug die ernstig beschadigd werd door de brand, veroorzaakt door een kortsluiting in de sleuven van de elektriciteitskabels. De rode lijn geeft het beschadigde deel aan. 

Herstelling van de brug

De eerste stabiliteitsanalyses tonen aan dat een deel van de structuur (de linkerhelft van de noordelijke brug richting Basiliek) veilig is en aan alle voorwaarden voldoet om opnieuw open te gaan voor het verkeer. De rechterhelft van de brug is zeer zwaar beschadigd. 

De rechterhelft van de brug is zeer zwaar beschadigd. Daar zijn zeer zware structurele ingrepen nodig die verschillende maanden zullen duren (studies, verplaatsing van de nutsvoorzieningen, organisatie van de bouwplaats niet meegerekend). Brussel Mobiliteit werkt momenteel aan verschillende scenario's en een gedetailleerde planning van de interventies.

Omleidingen

Doorgaand verkeer richting Basiliek en richting Zuid rijdt overdag best via de Leopold II-tunnel waar het ondergronds verkeer in beide richtingen normaal verloopt. Tijdens een tunnelsluiting wordt de Willebroekkaai als alternatieve route aanbevolen. 

Voor het bovengronds plaatselijk verkeer richting Zuid blijft de Sainctelettebrug open. Richting Basiliek moet het verkeer over twee rijstroken waarvan één voorbehouden voor bussen, taxi's en fietsers. Voetgangers kunnen het kanaal veilig oversteken via een doorgang van 1,50 meter breed. De trambedding en de rijstrook die aan de trambedding grenst blijven afgesloten. 

De gedeeltelijke sluiting van de brug heeft nog steeds grote gevolgen voor het tramverkeer op lijn 51.  Tramlijn 51 wordt in twee gesplitst: Van Haelen - IJzer en Belgica - Stadion. Meer informatie op de website en de app van de MIVB

Om de drukte in de buurt te vermijden, kunnen pendelaars die dit wensen parkeren in parking T aan de Heizel. Die telt enkele honderden parkeerplaatsen in de buurt van een Villo!-station, de metro, buslijnen 14, 83 en 88 en tramlijn 7. Het is een automatische parking die 24 uur per dag toegankelijk is. De vaste dagprijs bedraagt 3 euro. 

Laatste nieuws