Steeds vaker te voet of met de fiets naar school

Schoolvervoer gaat over meer dan enkel mobiliteit: ook voor de volksgezondheid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid is het een essentiële schakel. Sensibilisering en vorming van leerlingen, ouders en schoolpersoneel op vlak van actieve verplaatsingen kunnen, net als het veiliger maken van de schoolomgevingen, zorgen voor een positief domino-effect. Ouders voelen zich meer op hun gemak om hun kinderen te voet of met de fiets te laten gaan. Daardoor kunnen meer kinderen op een actieve manier naar school gaan, wat zorgt voor meer autonomie en een betere gezondheid, en kunnen ze geconcentreerd aan hun dag beginnen.

Steeds actiever naar school

Een derde van de scholen in het gewest werkt op een gestructureerde manier rond actieve mobiliteit en verkeersveiligheid. Op een totaal van 800 scholen zijn er momenteel 276 scholen betrokken bij de schoolvervoerplannen.

Vandaag komt 64% van de leerlingen in het basisonderwijs en 87% in het secundair onderwijs op een andere manier dan met de auto naar school. In vergelijking met 2020, stellen we een stijging vast van het modaal aandeel van de actieve vervoerwijzen (te voet +0,4%, met de fiets +1%, met de step +0,7%), het openbaar vervoer (+1%) en een daling van het autogebruik (-2%) en de schoolbus (-1%).

Bij leerkrachten merken we sinds het begin van de analyse van de modale aandelen in 2020 een daling van het autogebruik (-5%) en een stijging ven het fietsgebruik (+2%).

Steun voor de scholen

In het kader van de schoolvervoerplannen biedt Brussel Mobiliteit rechtstreekse ondersteuning aan scholen door fiets- en stepstallingen, fietsen, loopfietsjes, helmen, opleidingen (fietsmechanica,...), activiteiten (buurtverkenning...), enz. ter beschikking te stellen.

Nieuw in 2023

Voor de ondersteuning van leerkrachten van kleuter- en lagere scholen die hun leerlingen willen leren stappen en fietsen in de stad, heeft Brussel Mobiliteit een leerprogramma ontwikkeld in samenwerking met de vzw's COREN en GoodPlanet. Ontdek deze educatieve wandel- en fietskits voor leerkrachten in het kleuter- en de eerste graad van het lager onderwijs op deze pagina. Elke kit bestaat uit een pedagogische handleiding voor de leerkrachten, een controle-fiche, een zelfevaluatieblad en kaartjes om de ouders op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kinderen.

Brussel Mobiliteit biedt de kleuterklassen van scholen met een schoolvervoerplan speelmatten voor jonge kinderen aan. Ze verschillen van de speelmatten die in de handel verkrijgbaar zijn doordat ze een duurzamer en realistischer beeld van de stad schetsen en de nadruk leggen op actieve verplaatsingswijzen.

 

Laatste nieuws