Veilig op weg naar school

Jaarlijks bij de start van het nieuwe schooljaar, organiseren Brussel Mobiliteit en de politiezones de Actie Boekentas, een bewustmakingscampagne over verkeersveiligheid voor de Brusselse lagere scholen.

De campagne stelt scholen ludieke en geïllustreerde tools ter beschikking waarmee het thema verkeersveiligheid kan worden aangekaart.

De reis van thuis naar school en de reis terug zijn voor een kind de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen. Tijdens die verplaatsingen zal een kind dus het juiste gedrag leren dat hij/zij moet aannemen en zal hij/zij leren hoe hij/zij in veilig naar school moet gaan.

Dit jaar zullen de scholen ook een poster ontvangen met de belangrijkste verkeerstekens die een kind op de weg naar school kan tegemoetkomen.

Op de website actie-boekentas.mobiliteit.brussels hebben kinderen toegang tot tips in cartoonvorm en interactieve pedagogische spelletjes over de verschillende verplaatsingsmodi.

De website reikt leerkrachten en ouders ook heel wat praktische tools aan:

  • pedagogische fiches voor leerkrachten, met voorstellen voor activiteiten om het thema verkeersveiligheid naadloos te verwerken in hun lessenpakket, weliswaar aangepast aan het niveau van het lager onderwijs;
  • tips voor ouders zodat ze hun kind(eren) kunnen helpen bij het leren over verkeersveiligheid voor alle verplaatsingsmodi (te voet, per fiets, met het openbaar vervoer, enz.).

De Actie Boekentas zal zich dit jaar ook nog op leerlingen uit het secundair onderwijs richten via een nieuw tabblad op de website met pedagogische tools speciaal voor deze leerlingen.

Het secundair onderwijs speelt een belangrijke rol om van adolescenten verantwoordelijke burgers te maken. De grote uitdagingen op het vlak van verkeersveiligheid - zoals snelheid, rijden onder invloed en verstrooidheid - maken hier deel van uit.

Verkeersveiligheid houdt op haar beurt ook de nodige mogelijkheden in op het vlak van illustraties en concrete oefeningen voor belangrijke vakken van het leerplan, zij het nu voor fysica, wiskunde, biologie of nog zedenleer / burgerschap. 

Om op deze uitdagingen te kunnen inspelen, heeft Brussel Mobiliteit nieuwe pedagogische tools voor de leerlingen van het secundair onderwijs ontwikkeld:

  • Vanaf 1 september zullen er pedagogische filmpjes beschikbaar zijn om de gesprekken met de leerlingen op gang te brengen rond drie thema's: snelheid, rijden onder invloed en verstrooidheid.
  • Vanaf januari 2022 zullen er pedagogische fiches beschikbaar zijn over diezelfde drie thema's en over dodehoeksituaties, met voorstellen voor activiteiten, oefeningen en juiste voorbeelden. 

Laatste nieuws