Verkeersveiligheid: uw mening telt

Op 8 oktober 2020 begon officieel het participatieve proces van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. Daarvoor komt iedereen die zich met deze uitdaging bezighoudt samen in Brussel: instellingen, deskundigen, terreinwerkers, verenigingen en burgers. Samen leggen we de basis van het nieuwe gewestelijke actieplan verkeersveiligheid 2021-2030.

Concreet werden hiervoor tot 18 december vier bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk prioriteiten te bepalen en acties voor te stellen die de doelstelling van nul doden en zwaargewonden op de Brusselse wegen mogelijk kunnen maken. Deze doelstelling maakt integraal deel uit van het Good Move plan, dat door de Regering is goedgekeurd.

De uitdaging is enorm. In 2019 gebeurden in Brussel 3924 verkeersongevallen, dat zijn er gemiddeld 10 per dag. Maar vooral het aantal doden en zwaargewonden blijft veel te groot, ook al zijn de cijfers al tien jaar aan het dalen. De voorbije drie jaar vielen gemiddeld 21 doden en 184 zwaargewonden te betreuren.

Ondanks de vele inspanningen blijft de situatie kritiek. Daarom doen we een algemene oproep om aan te tonen dat vision zero mogelijk is in Brussel.

Doe mee!

We hebben een groot aantal communicatiemiddelen ingezet om zoveel mogelijk betrokkenen de kans te geven om deel te nemen aan de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. Zo vonden de vergaderingen digitaal plaats om aan de gezondheidsmaatregelen met betrekking tot covid-19 te voldoen. Voor elke workshop was er een nieuwsbrief en een poll. En om zo kort mogelijk op de bal te spelen, werden ook na elke workshop drie voorstellen in een filmpje gegoten.

Bekijk deze video’s op ons YouTube kanaal.

 

Het Andere Atelier

Ook de burgerbewegingen (Heroes for Zero, Filter Café Filtré en BRAL) scharen zich achter deze doelstelling en hebben, aanvullend bij het institutioneel evenement, een parallel inhoudelijk en participatief parcours georganiseerd. Het resultaat van hun werkzaamheden wordt eveneens opgenomen in het toekomstige Actieplan. Daarmee wordt dit sterker verankerd in de behoeften van de burgers en kan het bij iedereen op een duurzame wijze ingang vinden.

Op het programma

  • Benchmark: sprekers uit andere Europese steden komen uitleggen hoe zij Vision Zero in de praktijk willen brengen
  • Boots on the ground: tijdens wandelingen geven burgers toelichting bij de uitdagingen op het terrein
  • Horizon: ontwerpworkshop om de visies uit te werken voor onze stad van de toekomst

Meer info op www.a-atelier.be

 

 
 

Laatste nieuws