Verkeersveiligheid: uw mening telt

Op 8 oktober 2020 begon officieel het participatieve proces van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. Daarvoor komt iedereen die zich met deze uitdaging bezighoudt samen in Brussel: instellingen, deskundigen, terreinwerkers, verenigingen en burgers. Samen leggen we de basis van het nieuwe gewestelijke actieplan verkeersveiligheid 2021-2030.

Concreet werden hiervoor tot 18 december vier bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk prioriteiten te bepalen en acties voor te stellen die de doelstelling van nul doden en zwaargewonden op de Brusselse wegen mogelijk kunnen maken. Deze doelstelling maakt integraal deel uit van het Good Move plan, dat door de Regering is goedgekeurd.

De uitdaging is enorm. In 2019 gebeurden in Brussel 3924 verkeersongevallen, dat zijn er gemiddeld 10 per dag. Maar vooral het aantal doden en zwaargewonden blijft veel te groot, ook al zijn de cijfers al tien jaar aan het dalen. De voorbije drie jaar vielen gemiddeld 21 doden en 184 zwaargewonden te betreuren.

Ondanks de vele inspanningen blijft de situatie kritiek. Daarom doen we een algemene oproep om aan te tonen dat vision zero mogelijk is in Brussel.

Doe mee!

We zetten we een groot aantal communicatiemiddelen in om zoveel mogelijk betrokkenen de kans te geven om deel te nemen aan de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. Zo vinden de vergaderingen digitaal plaats om aan de gezondheidsmaatregelen met betrekking tot covid-19 te voldoen.  Er komt van elke workshop een kort verslag op onze website en in een newsletter. Om zo kort mogelijk op de bal te spelen, worden na elke workshop drie voorstellen in een filmpje gegoten.

De workshop ‘be safe’ van 8 oktober

De eerste van de vier workshops vond plaats op 8 oktober met een vijftigtal deelnemers. Op het programma stond een toelichting van het Actieplan 2011-2020, maar vooral een gedachtewisseling over de prioritaire doelstellingen van het toekomstig plan en een brainstorming over acties met een onmiddellijke return om het aantal dode en zwaargewonde slachtoffers ter verminderen.

Deze workshop leverde vele voorstellen op. Wij hebben de deelnemers gevraagd om er drie te tonen in een filmpje:

Voorstel 1: hoe verminderen we op kruispunten de conflicten tussen de verschillende weggebruikers? (Roel De Cleen, SAVE vzw)

Voorstel 2: alternatieve straffen voor een betere bewustmaking van overtreders (Jean-Michel Reniers, Brulocalis)

Voorstel 3: de regels beter uitleggen aan overtreders (Annabel Monneaux, Brussel Mobiliteit)

 

De workshop be.Smart 1 van 26 november

De tweede workshop vond plaats online op 26 november. Zestig deelnemers stonden samen met ons stil bij snelheid, de bescherming van kwetsbare weggebruikers en infrastructuur. Een welgemeend woord van dank voor hen allemaal!

Wat onthouden we van deze workshop? Veel ideeën en voorstellen die als inhoudelijke basis zullen dienen voor het toekomstige actieplan. We kunnen hier onmogelijk alle voorstellen aan bod laten komen dus laten we de deelnemers zelf drie voorstellen toelichten in een filmpje:

Voorstel 4: De ‘inrichtingen voor direct zicht’ op zware voertuigen veralgemenen (Alexandre Carlino, Brussel Mobiliteit).


Voorstel 5: De zwarte punten in het verkeer aanpakken als specifieke projecten (Florence Dekoster, Brussel Mobiliteit).

Voorstel 6 : De burgers tot essentiële partners maken om de snelheid van het verkeer in de wijken te verminderen (Tim Cassiers, BRAL).

 

Het Andere Atelier

Ook de burgerbewegingen (Heroes for Zero, Filter Café Filtré en BRAL) scharen zich achter deze doelstelling en organiseren vanaf 25 november 2020, aanvullend bij het institutioneel evenement, een parallel inhoudelijk en participatief parcours. Het resultaat van hun werkzaamheden wordt eveneens opgenomen in het toekomstige Actieplan. Daarmee wordt dit sterker verankerd in de behoeften van de burgers en kan het bij iedereen op een duurzame wijze ingang vinden.

Op het programma

  • Benchmark: sprekers uit andere Europese steden komen uitleggen hoe zij Vision Zero in de praktijk willen brengen
  • Boots on the ground: tijdens wandelingen geven burgers toelichting bij de uitdagingen op het terrein
  • Horizon: ontwerpworkshop om de visies uit te werken voor onze stad van de toekomst

Meer info op www.a-atelier.be

Wij hebben besloten om je met deze dynamiek vertrouwd te maken aan de hand van drie filmpjes over de wandelingen die werden ingericht door Het Andere Atelier in Ganshoren, Sint-Gillis en Evere.

Voorstel 7: Autovrije schoolomgeving, tijdelijk of permanent (Wiet Vandaele, Heroes for Zero)

Voorstel 8: Kruispunten veilig maken voor alle weggebruikers (Jan Potters, Heroes for Zero).

Voorstel 9: Herverdeling van publieke ruimte (Liesbeth Indeherberge, Heroes for Zero).

 

De be.Smart workshops 2 en 3

Op het programma van de laatste twee workshops stonden zeer verscheiden thema’s zoals de beveiliging van kinderzitjes, rijden onder invloed, risicogedrag, de controle-sanctie, ongevallenleer en behoorlijk bestuur. Hier zijn enkele voorstellen die uit de beide workshops naar voren kwamen.

Voorstel 10: De multimodaliteit opnemen in de rijopleiding (Marie-Noëlle Collart, Brussel Mobiliteit).

Voorstel 11: Efficiënter informatie verzamelen over ongevallen (Samantha Deblomme, Raadgever Mobiliteit)

Voorstel 12: De preventieve rol van de politie versterken (Marianne Courtois, Brussel Mobiliteit)

Voorstel 13: De openbare ruimte globaal herbekijken (Annekatrien Verdickt, Filter café Filtré)

Laatste nieuws